លក់អចលនទ្រព្យដោយខ្លួនឯង និង លក់ជាមួយអាយភីអេស (IPS) ៖ តើអ្នកគួរជ្រើសយកមួយណា?

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ  

នៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តថាចង់លក់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នក អ្នកនឹងមានជម្រើសពីរគឺ លក់ដោយខ្លួនឯង ឬជួលភ្នាក់ងារដើម្បីជួយលក់ដល់អ្នក។ ដោយសារទីផ្សារអចលនទ្រព្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការរត់ការជាមួយនឹងឯកសារផ្លូវច្បាប់ នីតិវិធី និងច្បាប់ផ្សេងៗដែលត្រូវអនុវត្តតាម វាអាចនឹងពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែង។ នេះ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​ភ្នាក់ងារ​អចលនទ្រព្យ​ជា​គន្លឹះ​ដ៏ល្អ​ក្នុង​ការ​ជួយសម្រួលដល់​អ្នក​ក្នុង​ដំណើរការ​ទាំងអស់នេះ។ នេះជាជម្រើសដ៏ល្អមួយ តែក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះៗក្នុងការលក់អចលនទ្រព្យដោយខ្លួនឯងផងដែរ។

មុននឹងចាប់ផ្តើមលក់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នក អ្នកគួរយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៃការលក់ដោយមាន និងគ្មានភ្នាក់ងារអាយភីអេស (IPS) ៖

ការលក់ដោយគ្មានភ្នាក់ងារ

ដោយសារវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក អ្នកមានការគ្រប់គ្រងពេញលេញនៅពេលដែលអ្នកចង់លក់វាឬអត់។ នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការលក់និងដោះស្រាយដំណើរការដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ៖

សន្សំ​សំចៃប្រាក់

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យគឺជាអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ដែលបានសិក្សាពីខាងក្នុង និងក្រៅទីផ្សារ ដូច្នេះអ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់បន្តិចបន្ទួចឱ្យពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងការលក់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នក។ មានន័យថាជាជាងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ពេញលេញអ្នកនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយមួយចំនួនតូចប្រសិនបើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកត្រូវបានលក់ចេញ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកធ្វើការលក់ដោយខ្លួនអ្នក អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពេញលេញតែក៏មានការចំណាយផ្សេងទៀតដូចជាពន្ធអចលនទ្រព្យជាដើម។

គ្រប់គ្រងការលក់ដោយពេញលេញ

ដោយសារអ្នកមានការគ្រប់គ្រងការលក់ពេញលេញលើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការកំណត់តម្លៃក្នុងការលក់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នកទៅឱ្យអ្នកទិញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ៖

  • កំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យទៅតាមតម្លៃទីផ្សារ
  • ផ្សព្វផ្សាយការលក់/ជួលនៅលើទីផ្សារផ្សេងៗ 
  • កំណត់កាលវិភាគក្នុងការនាំអ្នកទិញទៅទស្សនាអចលនទ្រព្យ
  • ចរចាជាមួយអ្នកទិញ
  • បិទការលក់
  • បញ្ជូនឯកសារច្បាប់នៃអចលនទ្រព្យឲ្យទៀងទាត់ពេលកំណត់

ជាមួយភ្នាក់ងារអាយភីអេស (IPS)

មិនមានភាពលំបាកសម្រាប់អ្នកជាមួយនឹងដំណើរការទាំងអស់នោះទេ ប្រសិនបើអ្នកមានភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ ពួកគេនឹងអាចដោះស្រាយទៅបានយ៉ាងរលូន។ នេះជាអ្វីដែលភ្នាក់ងារយើងអាចជួយអ្នកបាន ៖

កំណត់តម្លៃទីផ្សារ

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់តម្លៃទីផ្សារឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក។ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដោយសារវាអាចនឹងមានហានិភ័យក្នុងការលក់ដោយខ្លួនអ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនមានភ្នាក់ងារ។

កំណត់អ្នកទិញដ៏ត្រឹមត្រូវ

នៅលើទីផ្សារមានអ្នកទិញគ្រប់ប្រភេទ វាអាចពិបាកក្នុងការកំណត់ថាអ្នកទិញមួយណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដឹងពីរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទិញណាដែលស្វែងរកផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះ វាជាផ្នែកនៃការងាររបស់ភ្នាក់ងារក្នុងការឆ្លើយសំណួរទាំងអស់អំពីអចលនទ្រព្យ។ នេះអាចជារឿងពិបាក ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់ធ្វើការបង្ហាញអចលនទ្រព្យដោយខ្លួនឯង ព្រោះអ្នកទិញប្រហែលជាមិនស្រួលក្នុងការសួរសំណួរទាំងអស់ដែលពួកគេចង់ដឹងអំពីអចលនទ្រព្យនោះទេ។

ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទិញ

រឿងមួយដែលអ្នកត្រូវពិចារណានៅពេលលក់អចលនទ្រព្យគឺ អ្នកត្រូវតែទាញយកទំនុកចិត្តពីអ្នកទិញ។ បើគ្មានវាទេ វានឹងកាន់តែពិបាកលក់ និងចរចា។ ដូច្នេះ វាជារឿងប្រសើរដែលមានភ្នាក់ងារដែលអាចជួយជំរុញទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកទិញ ធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានឱកាសសម្រាប់អ្នកដើម្បីទទួលបានតម្លៃទីផ្សារដ៏ល្អសម្រាប់អចលនទ្រព្យ។

មិន​ត្រឹម​តែ​ប៉ុណ្ណោះទេ ភ្នាក់ងារ​ត្រូវ​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​មុន​ពេល​គេ​អាច​លក់​ផ្ទះ​បាន។ លើសពីនេះ ដោយសារអ្នកទិញភាគច្រើនមានភ្នាក់ងារផ្ទាល់ខ្លួន ការមានភ្នាក់ងារផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីលក់គឺប្រសើរសម្រាប់អ្នក។ យ៉ាងណាមិញ ភ្នាក់ងារភាគច្រើនមិនណែនាំឱ្យឆ្លងកាត់ការចរចា ឬការលក់ជួលទេ ប្រសិនបើមានតែម្ចាស់ជាអ្នកដោះស្រាយដំណើរការនេះ។ ភាគច្រើនវានឹងកាន់តែស្មុគស្មាញសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនជាភ្នាក់ងារទៅដោះស្រាយដំណើរការដ៏ធុញទ្រាន់នេះ។

ការធ្វើទីផ្សារអចលនទ្រព្យ

មានវិធីជាច្រើនដើម្បីធ្វើទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានតម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់វា។ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដឹងពីរបៀបបង្ហាញពីភាពខ្លាំងរបស់ផ្ទះ កំណត់គុណវិបត្តិ និងមានឥទ្ធិពលក្នុងការចរចា។

លើសពីនេះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនឹងស្នើឱ្យម្ចាស់រកអ្នកបោសសម្អាតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ដូច្នេះផ្ទះនឹងត្រូវបានបោសសម្អាតឲ្យស្អាតទាំងស្រុង ស្ទើរតែមើលទៅដូចពេលនៅថ្មី។ អ្នករចនាផ្នែកខាងក្នុងក៏អាចជួយធានាបានថា អចលនទ្រព្យគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបំពេញតម្រូវការអ្នកទិញរបស់អ្នកយ៉ាងពេញលេញ។

ការចុះទស្សនាអចលនទ្រព្យ 

នៅពេលណាដែលមានអ្នកទិញ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យអាចដោះស្រាយការបង្ហាញអ្នកទិញទូទាំងផ្ទះ។ ភាគច្រើន ការចុះទៅមើលទាំងនេះអាចនឹងមានថ្ងៃណាមួយក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយមិនមានពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយដែលអ្នកអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកទិញសម្របតាមអ្នកបានទេ។ ទាំងអស់នេះ អ្នកនឹងចង់ផ្តល់អត្ថិភាពពេលវេលាដែលអ្នកទិញទំនេរដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពនៃការលក់។ នេះប្រហែលជាមិនអាចធ្វើទៅបានទេ ប្រសិនបើអ្នកលក់អចលនទ្រព្យដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែជាមួយភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ ពួកគេអាចជួយធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក។

ការចរចាតម្លៃ

ការចរចាតម្លៃអចលនទ្រព្យមិនមែនជាទីផ្សារដែលចេះតែសម្រេចឬដែលអ្នកគ្រាន់តែទទួលយកអ្វីដែលអ្នកទិញផ្តល់ជូននោះទេ។ វាត្រូវការជំនាញ និងបទពិសោធន៍ ដើម្បីធានាថាអ្នកទិញទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អ ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានោះ ម្ចាស់អចលនទ្រព្យក៏ត្រូវទទួលបានចំណែកដ៏ល្អនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផងដែរ។

ជំហានបន្ទាប់ដើម្បីលក់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នក

នៅពេលដែលអ្នកបានកំណត់ថាតើការលក់ដោយមានឬគ្មានភ្នាក់ងារគឺល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកហើយនោះ អ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមការរៀបចំសម្រាប់វា។ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចជ្រើសយកការលក់ដោយគ្មានភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ អ្នកត្រូវស្រាវជ្រាវទីផ្សារដោយឆ្លាតវៃ ដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អបំផុត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើអ្នកបានសម្រេចជ្រើសយកការលក់ជាមួយភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនោះវាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក ភ្នាក់ងារអាយភីអេស (IPS) អាចជួយអ្នកក្នុងការទិញ ឬលក់អចលនទ្រព្យក្នុងតម្លៃដ៏ល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន។ 

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។

en_USEN