ជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង

នៅពីក្រោយ IPS គឺជាអ្នកជំនាញដែលមានទេពកោសល្យដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលតាមស្តង់ដារពិភពលោក។ វាជាវប្បធម៌របស់យើងក្នុងការធ្វើការដំណើរដ៏សែនវែងឆ្ងាយ និងសួរសំនួរត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងល្អឥតខ្ចោះ។

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ក្រុមភ្នាក់ងារលក់ និងផ្នែកទីផ្សាររបស់យើងត្រូវបានសម្គាល់ដោយជំនាញ និងទស្សនៈវិស័យផ្សេងៗគ្នា ដែលសមាជិកម្នាក់ៗនាំមកនូវបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើន និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗគ្នាតាមអតិថិជនគ្រប់ប្រភេទ។ យើងធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយជ្រើសរើសបណ្តាញនត្រឹមត្រូវ និងកំណត់គោលដៅទីផ្សារសំខាន់ៗ បានច្បាស់លាស់។ យើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមុននឹងណែនាំអចលនទ្រព្យដោយគិតគូរពីតម្រូវការថវិកា និងតម្រូវនៃការរបៀបរស់នៅរបស់លោកអ្នក។

ជាមួយនឹងភ្នាក់ងារឈរជើងនៅភ្នំពេញ និងសៀមរាប យើងមិនត្រឹមតែផ្តល់ជូននូវជំនាញបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងផ្តល់នូវការយល់ដឹងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពីជីវិតរស់នៅក្នុងតំបន់ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីការបណ្តាក់ទុនអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក។

ក្រុមការងារនៅភ្នំពេញ

Dara Chhay - Senior Property Consultant
Amanda Rebecca Meltzer - Property Consultant
Puthisey Yin - Property Consultant

ក្រុមការងារនៅសៀមរាប

ក្រុមការងារ ម៉ាឃីតធីម

ក្រុមហ៊ុន IPS ផ្តល់ជូនសេវាកម្មវាយតម្លៃ និងគ្រប់គ្រង ដើម្បីជួយលោកអ្នកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក និងធានាថាវានៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរណាមួយ។

ជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាកម្មអចលនទ្រព្យដ៏ល្អប្រសើរជាងពីរទស្សវត្ស ក្រុមហ៊ុន IPS បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅលើទីផ្សារ និងជាដៃគូ ដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ម្ចាស់ដី អ្នកជួល អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកវិនិយោគ និងម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនទៀតផងដែរ។

ក្រុមការងារវាយតម្លៃ

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

Admin & Operations

 IPS នឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកងាយស្រួល និងឱកាសអាជីវកម្មកើតមានឡើង!

Be part of our growing IPS Family!
Browse our careers page to see what positions are open!

JOIN OUR TEAM