ជំហាននៃការទិញផ្ទះនៅប្រទេសកម្ពុជា

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ  

ការសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តងាយស្រួលនោះទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានយល់ដឹងអំពីដំណើរការទាំងអស់ដែលអ្នកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់។ យើងបានរៀបចំការណែនាំយ៉ាងលម្អិតខាងក្រោម ដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយដល់អ្នកក្នុងការទិញផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃឱ្យកាន់តែងាយស្រួល។


Home Buying Process

១. ជួបជាមួយភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យអាយភីអេស

ជំហានដំបូងដើម្បីទៅកាន់ទិសដៅត្រឹមត្រូវគឺណាត់ជួបជាមួយភ្នាក់ងារនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលអាចទុកចិត្តបានដូចជា ក្រុមហ៊ុន អាយភីអេស ខេមបូឌា (IPS Cambodia) ។ ភ្នាក់ងារអាយភីអេស មានបទពិសោធន៍គ្រប់យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងវិស័យនេះ ដែលធ្វើឱ្យដំណើរការនេះកាន់តែងាយស្រួលដូចជា ទទួលបានផ្ទះដ៏ល្អនុងរយៈពេលខ្លីជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការធ្វើដោយខ្លួនឯង។ លើសពីនេះ ភ្នាក់ងារអាយភីអេសក៏យល់ដឹងពីភាពស្របច្បាប់នៃអចលនទ្រព្យ ដែលធានាថាអ្នកទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អបំផុត!

២. ពិភាក្សាអំពីតម្រូវការនៃផ្ទះ

បន្ទាប់ពីជួបជាមួយភ្នាក់ងាររបស់អ្នកហើយ អ្នកត្រូវពិភាក្សាឱ្យច្បាស់អំពីតម្រូវការ និងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងចំនួនបន្ទប់គេង គ្រឿងបរិក្ខារ ទីតាំង ប្រភេទអចលនទ្រព្យ និងសូម្បីតែគោលបំណង៖ សម្រាប់រស់នៅ ឬវិនិយោគ? ដូច្នេះភ្នាក់ងារអាយភីអេសរបស់អ្នកនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យដែលសក្តិសមបំផុតជូនលោកអ្នក។

You might like: Should you buy or rent your next home?

៣. កំណត់សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រោយពីបានបង្ហាញពីតម្រូវការអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកហើយ អ្នក និងភ្នាក់ងាររបស់អ្នកត្រូវធ្វើការពិគ្រោះអំពី​កម្រិតហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកចង់ចំណាយ។ នេះក៏នឹងជួយក្នុងការស្វែងរកផ្ទះដ៏ត្រឹមត្រូវ ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

៤. ស្វែងយល់ពីការចង់បាន និងតម្រូវការ

តម្រូវការសម្រាប់ផ្ទះគួរតែត្រូវបែងចែកជាពីរ៖ ចង់បាន និងត្រូវការ។ សរុបមក វិភាគនូវអ្វីដែលអ្នកអាច ឬមិនអាចរស់នៅបាននៅក្នុងផ្ទះ ដូច្នេះភ្នាក់ងារអាយភីអេស អាចស្វែងរកជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

៥. ទៅមើលអចលនទ្រព្យជាមួយគ្នា!

ជំហានបន្ទាប់ពីបានកំណត់ប្រភេទអចលនទ្រព្យរួចហើយគឺត្រូវទៅមើលអចលនទ្រព្យទាំងនោះ ដើម្បីមើលថាតើមួយក្នុងចំណោមនោះបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកដែរឬទេ។ ការរំពឹងទុកគឺអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការមើលផ្ទះតែមួយប៉ុណ្ណោះ តែការពិតគឺអ្នកប្រហែលមើលពីរ ឬច្រើនមុននឹងសម្រេចចិត្តវិនិយោគ។

៦. យើងបានរកផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកឃើញហើយ!

៧. សំណើរនៃផ្ទះ

នៅពេល​រក​ឃើញ​ផ្ទះ​ក្នុង​ក្តី​ស្រមៃ​របស់​អ្នក​ហើយ អ្នក​ត្រូវ​សម្រេច​ចិត្ត​លើសំណើរការ​ផ្តល់​ជូននៃ​ផ្ទះ​​រួម​មាន ​ផែនការ​ហិរញ្ញប្បទាន តម្លៃ​ទិញ ​ប្រាក់កក់ កាលបរិច្ឆេទ និងលក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងទៀត។

៨. ឱ្យភ្នាក់ងារអាយភីអេសរៀបចំសំណើរេបស់អ្នក

ការដែលឱ្យភ្នាក់ងាររបស់អ្នករៀបចំសំណើររបស់អ្នក ពួកគេដឹងពីភាពត្រឹមត្រូវ និងធ្វើទៅតាមស្តង់ដារ។ លើសពីនេះ ជាមួយបទពិសោធជាច្រើនរបសពួកគេ នឹងអាចបង្កើនឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានផ្ទះដែលអ្នកពេញចិត្ត។

៩. ការចរចា

ជំហានខាងក្រោមគឺជាអ្វីដែលភ្នាក់ងាររបស់អ្នកចរចាជួនអ្នកបន្ទាប់ពីទទួលបានសំណើរពីអ្នកលក់។ អ្នកអាចនឹងឆ្លងកាត់ការចរចាជាច្រើន តែភ្នាក់ងារអាយភីអេសមានបទពិសោធន៍ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចរចាជាច្រើន ដូច្នេះអ្នកមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អបំផុត។

១០​. ពិនិត្យ due diligence

ខណៈពេលដែលការចរចាកំពុងដំណើរការ អ្នកត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថា អ្នកពិនិត្យភាពស្របច្បាប់ (due diligence) លើអចលនទ្រព្យ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ មុនធ្វើការសម្រេចចិត្តបន្តទិញ អ្នកគួរប្រាកដថាអចលនទ្រព្យនោះមានភាពស្របច្បាប់ និងមិនមានបញ្ហា។ ផ្នែកនៃការធ្វើ due diligence រួមមាន ការត្រួតពិនិត្យប្លង់ បរិស្ថាន ហើយប្រសិនបើអចលនទ្រព្យនោះមានប្លង់ស្ត្រាតា អ្នកគួរតែរួមបញ្ចូលការពិនិត្យឡើងវិញនៃឯកសារស្ត្រាតាផងដែរ។

You might like: Due Diligence: What is it? – IPS Cambodia Real Estate (ips-cambodia.com)

១១. ដកលក្ខខណ្ឌប្រការ និងចុះមូលប្បទានប័ត្រកក់

Once your offer is accepted, you can now have your subject clauses removed and submit the cheque for your deposit to the home. Subject clause removal works as a great safety net for buyers as it allows the buyer to perform their due diligence related to the subjects that were accepted, such as reviewing strata documents or the title search for the property. If the buyer is satisfied and approves all subjects listed, then they would proceed to “remove subjects” and hand in the deposit in order to close the deal. These subjects are listed in the terms and conditions section of the contract of purchase and sale and must be agreed to by both the seller and the buyer.

១២. ដំណើរការបិទឯកសារ

Since you already put down a deposit to the home, the next step is to process the closing documents including the nominee, title transfers and more.

​១៣. រៀបចំការធានារ៉ាប់រង

ក្នុងជំហាននេះជាជម្រើសដែលលោកអ្នកអាចធ្វើក៏បាន មិនចង់ធ្វើក៏បាន។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើបាន វានឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចកើតមាននាពេលអនាគត។

១៤. រៀបចំការផ្លាស់ទីលំនៅ

កាន់តែងាយស្រួល ភ្នាក់ងារអាយភីអេសរបស់អ្នកនឹងជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ទីចូលទៅកាន់អចលនទ្រព្យថ្មីរបស់អ្នកតាមកាលបរិច្ឆទដែលអ្នកកំណត់។

១៥. កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់

កាល​បរិច្ឆេទ​បញ្ចប់គឺនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិនៃអចលនទ្រព្យ​របស់​អ្នក។

អាន៖ ដំណើរការផ្ទេរប្លង់នៅប្រទេសកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទកាន់កាប់៖ អបអរសាទរដល់ការទទួលបានផ្ទះថ្មីរបស់អ្នក!

នៅពេលដែលអ្វីៗត្រូវបានបញ្ចប់ លោកអ្នកទទួលបានផ្ទះជារបស់អ្នកហើយ! រីករាយជាមួយគេហដ្ឋានរបស់អ្នក ជាមួយភាពងាយស្រួល ក៏ដូចជាអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលមាន។

ត្រៀមខ្លួនក្នុងការទិញផ្ទះឬនៅ? ស្វែងរក ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅទីនេះ.

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

en_USEN