ប្ដូរពី​​ការជួលផ្ទះ​ទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធ ៖ ជំហាននៃការ​ទិញ​ផ្ទះ​នៅ​ប្រទេសកម្ពុជា

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ  

ការសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានយល់ដឹងអំពីដំណើរការទាំងអស់ដែលអ្នកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ ចាប់តាំងពីស្វែងរកផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក រហូតដល់ការធ្វើជាម្ចាស់។ យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចាប់ផ្តើមដំបូងដ៏ល្អ ជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកផ្ទះទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក ដូចខាងខាងក្រោម។

1. ជួបជាមួយភ្នាក់ងារ IPS

ជំហានដំបូងក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវគឺត្រូវជួបជាមួយភ្នាក់ងារនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលអាចទុកចិត្តបានដូចជា ក្រុមហ៊ុន IPS Cambodia។ នេះជារឿងចាំបាច់ ដោយភ្នាក់ងារ IPS មានបទពិសោធន៍ដែលទាក់ទងនឹងវិស័យនេះគ្រប់យ៉ាង ដែលកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អនាគតម្ចាស់ផ្ទះគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានផ្ទះដ៏ល្អក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងការធ្វើដោយខ្លួនឯង។ លើសពីនេះ ភ្នាក់ងារ IPS ដឹងពីផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃអចលនទ្រព្យស្របច្បាប់ ដោយហេតុនេះធានាថាអ្នកនឹងទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អបំផុត។

2. ពិភាក្សាអំពីតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

នៅពេលអ្នកជួបជាមួយភ្នាក់ងាររបស់អ្នក អ្នកត្រូវពិភាក្សាឱ្យច្បាស់អំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក។ រាប់បញ្ចូលទាំងចំនួនបន្ទប់គេង គ្រឿងបរិក្ខារ ទីតាំង និងសូម្បីតែប្រភេទអចលនទ្រព្យគឺចាំបាច់ ទើបភ្នាក់ងារ IPS ស្វែងរកអចលនទ្រព្យឱ្យសក្តិសមនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។ លើសពីនេះ អ្នកត្រូវរៀបរាប់ពីអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើជាមួយអចលនទ្រព្យ៖ តើអ្នកចង់ដាក់វាជួល ឬ រស់នៅ។

3. កំណត់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

នៅពេលអ្នកបានបង្ហាញពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានរួចហើយ អ្នក និងភ្នាក់ងាររបស់អ្នកត្រូវកំណត់ពីកម្រិតហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកមាន។ នេះនឹងជួយដល់ការស្វែងរកផ្ទះដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកឱ្យកាន់តែងាយស្រួល ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

4. វិភាគតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ស្តាប់ទៅដូចជាដដែលៗ តម្រូវការរបស់អ្នកគួរតែបែងចែកជាពីរ ៖ ការចង់បាន និងត្រូវការ ។ សរុបមក កំណត់នូវអ្វីដែលអ្នកអាច ឬមិនអាចសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក ដូច្នេះភ្នាក់ងារ IPS អាចស្វែងរកបាននូវអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជូនលោកអ្នក។

5. មើលអចលនទ្រព្យដែលមាន

នៅពេលដែលអ្នកបានចូលរួមធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារ IPS ហើយនោះ នឹងធ្វើឱ្យការស្វែងរកអចលនទ្រព្យដែលអ្នកចង់បានកាន់តែងាយស្រួល។ ជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវទៅមើលជម្រើសអចលនទ្រព្យដែលរកបាន ដើម្បីមើលថាតើមួយណាដែលបំពេញការរំពឹងទុករបស់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងគិតថាគ្រាន់តែត្រូវការមើលផ្ទះតែមួយប៉ុណ្ណោះនឹងគ្រប់គ្រាន់ តែជាក់ស្តែងគួរតែមានជម្រើស ពីរ ឬ ច្រើនដើម្បីជ្រើសរើស មុននឹងសម្រេចចិត្តវិនិយោគ។

6. សម្រេចចិត្តទិញ

នៅពេលអ្នក​បាន​រក​ឃើញ​ផ្ទះ​ក្នុង​ក្តី​ស្រមៃ​របស់​អ្នក​ហើយ អ្នក​ត្រូវ​សម្រេច​ចិត្ត​លើ​ចំណុចសំខាន់ៗ ​រួម​មាន ​ផែនការ​ហិរញ្ញប្បទាន តម្លៃទិញ ចំនួនប្រាក់កក់ កាលបរិច្ឆេទ និង លក្ខខណ្ឌប្រការ។

7. ឱ្យភ្នាក់ងាររៀបចំការផ្តល់តម្លៃរបស់លោកអ្នក

នៅពេលដែលអ្នកដឹងថាអ្វីដែលអ្នកចង់បាន អ្នកអាចឱ្យភ្នាក់ងារ IPS រៀបចំគ្រប់យ៉ាងឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ។ លើសពីនេះ ដោយពួកគេមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យនេះ នោះឱកាសក្នុងការទទួលបានផ្ទះក្នុងតម្លៃល្អបំផុតក៏មានច្រើនផងដែរ។

8. ភ្នាក់ងារ IPS ចរចាតម្លៃជូនលោកអ្នក

ជំហាននេះ ភ្នាក់ងារ IPS នឹងចរចាតម្លៃដែលលោកអ្នកបានស្នើរ បន្ទាប់ពីទទួលបានការផ្ដល់តម្លៃពីអ្នកលក់។ អ្នកអាចឆ្លងកាត់ការផ្តល់តម្លៃជាច្រើន មុនពេលអ្នកទទួលបានផ្ទះ ប៉ុន្តែភ្នាក់ងាររបស់យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចរចា ដូច្នេះអ្នកនឹងមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានផ្ទះក្នុងតម្លៃដែលអ្នកចង់បាន។

9. ពិនិត្យ Due diligence

កំឡុងពេលដែលការចរចាកំពុងដំណើរការ អ្នកត្រូវប្រាកដថា អ្នកត្រូវពិនិត្យ Due diligence លើអចលនទ្រព្យ។ យ៉ាងណា ការធានាថាមិនមានបញ្ហា និងស្របច្បាប់ នឹងកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នក មុនសម្រេចចិត្តទិញ។ ផ្នែកមួយនៃ Due diligence មានរួមបញ្ចូល ការត្រួតពិនិត្យប្លង់កម្មសិទ្ធិ បរិស្ថាន ហើយប្រសិនបើវាជាអចលនទ្រព្យដែលមានប្លង់ស្ត្រាតា នឹងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៃឯកសារ ស្ត្រាតា។

10. ដកលក្ខខណ្ឌប្រការ និង ចុះមូលប្បទានប័ត្រកក់

នៅពេលដែលអ្នកលក់ទទួលយកការផ្តល់តម្លៃរបស់អ្នក នោះអ្នកអាចដកលក្ខខណ្ឌប្រការ និង ចុះមូលប្បទានប័ត្រសម្រាប់ការកក់ផ្ទះនោះ។

11. ដំណើរការឯកសារ

ដោយអ្នកបានដាក់ប្រាក់កក់ផ្ទះរួចហើយនោះ ជំហានបន្ទាប់គឺ ដំណើរការឯកសារ ដែលរួមមាន ការឈរឈ្មោះតំណាង ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ និងឯកសារពាក់ពន្ធផ្សេងទៀត។

12. រៀបចំការធានារ៉ាប់រង

ទោះបីជានេះជាជម្រើសក៏ដោយ ជំហានបន្ទាប់ជាការរៀបចំការធានារ៉ាប់រងផ្ទះ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើបាន វានឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចកើតមាននាពេលអនាគត ដោយសារផ្ទះរបស់អ្នកមានការធានារ៉ាប់រង។

13. រៀបចំការផ្លាស់ទីលំនៅ

អ្នកអាចកំណត់កាលបរិច្ឆេទផ្លាស់ទីលំនៅជាមួយភ្នាក់ងារ IPS និងរៀបចំពេលដែលអ្នកនឹងផ្លាស់ទៅគេហដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នក!

14. កាលបរិច្ឆេទបទបញ្ចប់

ជំហានបន្ទាប់ជាកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ដែលប្រាក់ និង ប្លង់កម្មសិទ្ធិផ្ទះថ្មីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ទេរជាស្ថាពរ។

អបអរសាទរការទទួលបានផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ្នក!

នៅពេលដែលអ្វីៗត្រូវបានបញ្ចប់ អ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់នៃផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ្នកយ៉ាងពេញលេញ! រីករាយជាមួយលំនៅឋានក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក។

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។

en_USEN