ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ គឺជាដំណើរការនៃការកំណត់តម្លៃទីផ្សាររបស់ដី ផ្ទះ​ ឬ ជំនួញពាណិជ្ជកម្ម។

ដំណើរការនេះត្រូវអនុរត្តដើម្បីឱ្យមានការយល់ដឹងច្បាស់ថា តើអចលនទ្រព្យមានតម្លៃប៉ុន្មាន។ យើងបានពិនិត្យមើលលើកត្តាជាច្រើនរួមមាន ដូចជា ទីតាំង អាយុកាល ឬស្ថានភាពអចលនទ្រព្យ តម្រូវការ និងកង្វះខាត ភាពងាយស្រួលនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ និងការប្រើប្រាស់។

An accurate of property value can mean the difference between reaching a critical goal – securing a loan, closing a sale, choosing the best asset and achieve it all together.

សេវាកម្មវាយតម្លៃ និងប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុន IPS

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា IPS ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អបំផុតក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗ។

ចំនេះដឹង និងជំនាញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងដោយគ្របដណ្តប់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យនេះទាំងមូល។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងសេវាកម្មសម្រាប់ការិយាល័យ ការលក់អាជីវកម្ម លំនៅដ្ឋាន និងអចលនទ្រព្យបែបឧស្សាហកម្ម និងកសិកម្ម។

ហេតុអ្វីបានជាការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅពីក្រោយនៃដំណើរការលក់?

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានអាយុកាលខ្លី បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបទដ្ឋានពិភពលោក។ មានហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យម្ចាស់អចលនទ្រព្យមិនជ្រើសរើសការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យជាអាទិភាពមុននឹងលក់អចលនទ្រព្យរបស់ពួកគាត់។

 • សម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតាការលក់អចលនទ្រព្យមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តលក់ក្នុងន័យជំនួញនោះទេ គឺអាស្រ័យលើភាពចាំបាច់ ឬការចាប់យកឱកាសនៃការលក់នោះ។

 • មានការខ្វះទំនុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ និងស្ថាប័នមួយចំនួនជា ពិសេសអ្នកដែលបានអះអាងថាជាអ្នកប្រកាន់ភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការលក់។

 • ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យភាគច្រើន បានផ្តល់ជាគំនិតយោបល់ក្នុងការដាក់តម្លៃអចលនទ្រព្យ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ដំណើរការ និងការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនត្រូវបានគេយកមកពិចារណានោះទេ។

 • ទីផ្សារអចលនទ្រព្យជាទូទៅអាចខ្វះតម្លាភាព។ មានព័ត៌មានមិនលំអិត និង​មិនមានការស្រាវជ្រាវត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម ធនាគារ និងវិនិយោគិន។

 • ដំណើរការលក់ជាទូទៅត្រូវបានបណ្តុំដោយ“មតិយោបល់” ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍របស់ភាគីម្ខាងទៀត។

ហេតុអ្វីការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យមានសារៈសំខាន់?

រាល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងអស់មានគំនិតថា តើអចលនទ្រព្យ របស់ពួកគាត់មានតម្លៃប៉ុន្មាន។ ចំនែកអ្នកទិញម្នាក់ៗក៏មានយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរ។ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមិនមាននៅព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ បានបង្កើតនៅទីផ្សារដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាព។ ជាធម្មតាភាពខុសគ្នានៃការកំណត់តម្លៃនៃអចលនទ្រព្យដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាគឺមានទំហំធំ។

ជាដំបូងអាចបង្កើតឱកាស និងហានិភ័យជាច្រើនសម្រាប់អ្នកទិញ និងអ្នកលក់។ រយៈពេលវែងវាជួយកាត់បន្ថយភាពងាយស្រួលនៃទីផ្សារ។ អ្នកលក់មានប្រតិកម្មដោយកំណត់តម្លៃខ្ពស់ជាងអ្វី ដែលពួកគេគិតថាត្រឹមត្រូវ។ អ្នកទិញអាចផ្តល់ជូនទាបជាងតម្លៃទីផ្សារ។ ដំណើរការនៃការលក់នេះអាចក្លាយជាការជាប់គាំង។

នៅ IPS ពួកយើងបានឃើញនូវដំណើរការដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនេះ និងកែលម្អតម្លាភាពទាំងនោះ។ វាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារទាំងអស់។

ហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខុសពីក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត?

ក្រុមហ៊ុន IPS បានផ្តល់នៅសេវាកម្មវាយតម្លៃ និងប្រឹក្សាយោបល់ ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអចលនទ្រព្យ ដៃគូប្រកួតប្រជែង និងសក្ដានុពលទីផ្សាររួម ដែលឥទ្ធិពលទាំងតម្លៃបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។

ពួកយើងជឿជាក់ថាដំណើរការនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រអលនទ្រព្យ សម្រាប់វិនិយោគិន និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនគឺស្រដៀងគ្នា។ ដរាបណាការរាយការណ៍ព័ត៌មាន មានភាពច្បាស់លាស់ និងឆាប់រហ័សបញ្ហាជាក់លាក់ចំពោះអាជីវកម្ម និងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានដោះស្រាយ។

លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃដំណើរការវាយតម្លៃរបស់យើងមាន៖

 • ស្តង់ដារវាយតម្លៃអន្តរជាតិ (IVS) ត្រូវបានអនុម័ត
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអចលនទ្រព្យខាងក្នុងអង្គភាព
 • ប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង (ការលក់ថ្មីៗ) ត្រូវតែទទួលបានការវិភាគសម្រាប់តម្លៃទីផ្សារ
 • តម្លៃទីផ្សារត្រូវតែបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃដែលរួមមាន៖
  • អ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេស
  • ប្រធានផ្នែកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ
  • អ្នកគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃ និងអ្នកវាយតម្លៃជាន់ខ្ពស់
 • សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអំពីទីផ្សារដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍
 • សម្ភារសម្រាប់រាយការណ៍មាន ៣ ប្រភេទគឺ​៖
  • របាយការណ៍លម្អិត
  • របាយការណ៍សង្ខេប
  • វិញ្ញាបនប័ត្រវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ
 • ការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយ នៅពេលរកឃើញហើយត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្ទាន់ កំពុងរង់ចាំបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ
  នឹងករណីទាំងអស់នោះ
 • កិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតនៃសេវាកម្ម (SLA) សម្រាប់ធនាគារដែលជាដៃគូរបស់យើង
 • IPS - មានភាពស្មោះត្រង់ វិជ្ជាជីវៈ និង សុចរិតភាព

តើក្រុមហ៊ុនយើងកំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យយ៉ាងដូចម្តេច?

មានវិធីមួយចំនួនដើម្បីកំណត់យកតម្លៃអចលនទ្រព្យ។ ប្រសិនបើអ្នកពិភាក្សាជាមួយអ្នកវាយតំលៃ បី ផ្សេងគ្នាដែលទាក់ទងនឹងតម្លៃគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការប៉ាន់ស្មានបីផ្សេងគ្នា។

នៅ IPS យើងប្រើវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗគ្នាក្នុងការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ។ បន្ទាប់ពីនោះយើងជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តត្រឹមត្រូវ ដែលសមនឹងអចលនទ្រព្យជាក់លាក់ ឬមធ្យមនៃវិធីសាស្រ្តពីរ រឺច្រើនផ្សេងទៀត។

វាមិនត្រឹមតែជាវិធីសាស្រ្តដែលសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការសន្មត់ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាសដើម្បីប៉ាន់ស្មានអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ការសន្មត់ទាំងនេះគឺ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើតការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវ និងមិនលំអៀង។ ព័ត៌មានដែលយើងមានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងដំណើរការលក់ និងប្រមូលទិន្នន័យ។

តើយើងត្រូវប្រើទិន្នន័យយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការតម្លៃទីផ្សារត្រឹមត្រូវមួយ?

ដើម្បីជាមតិយោបល់ដោយមានការថ្លឹងថ្លែង ណាមួយត្រូវតែបានភ្ជាប់ជាមួយការពិត។ នៅ IPS ពួកយើងមានមោទនភាពចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ដែលមានទិន្នន័យវាយតម្លៃទាន់សម័យ​ សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ និងសៀមរាប។ ទិន្នន័យដែលមានត្រូវបានចងក្រងដោយក្រុម IPS ក្នុងរយៈពេលជាងដប់ប្រាំឆ្នាំមកហើយ។

តាមទិន្នន័យនេះក្រុមរបស់ IPS បានសន្មតទាញយកការសន្មតរបសើក្រុម និងប្រើបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ដើម្បីបង្កើតការយល់ឃើញអំពីការជាក់លាក់ដែលជាការវាយតម្លៃ។ លទ្ធផលដែលយើងបង្កើតត្រូវបានគោរព និងអនុម័តដោយធនាគារនាំមុខចំនួន ១០% នៅក្នុងកម្ពុជា។

ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន

ផែនទីវាយតម្លៃ

ទាក់ទងជាមួយពួកយើង

  ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

  ការវាយតំលៃអចលនទ្រព្យគឺ ជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃជំនាញសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន​ IPS

  សេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ និង​មានការបញ្ចូលទាំងការប្រឹក្សា​របស់ ក្រុមហ៊ុន IPS រួមមាន៖

  • ការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងការវាយតំលៃអចលនទ្រព្យ
  • ជាអាជ្ញាកណ្តាល និងពិគ្រោះយោបល់អចលនទ្រព្យ
  • ការសិក្សាអំពីលទ្ធភាព
  • ការវាយតម្លៃនៃធានារ៉ាប់រង
  • ការវិភាគការវិនិយោគ
  • ការជួល និងការវិភាគថ្លៃដើម
  • ការវាយតម្លៃលើបណ្តុំអចលនទ្រព្យគ្រប់គ្រងដោយឯកជន ឬក្រុមហ៊ុន
  • ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យទោល