ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

ការវាយតំលៃអចលនទ្រព្យគឺ ជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃជំនាញសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន​ IPS

ទាក់ទងជាមួយពួកយើង

  ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ គឺជាដំណើរការនៃការកំណត់តម្លៃទីផ្សារនៃលក្ខណៈពិសេសរបស់ ដី ផ្ទះ​ ឬ ជំនួញពាណិជ្ជកម្ម។

  ដំណើរការនេះត្រូវអនុរត្តដើម្បីឱ្យមានការយល់ដឹងច្បាស់ថា តើអចលនទ្រព្យមានតម្លៃប៉ុន្មាន។ យើងបានពិនិត្យមើលលើកត្តាជាច្រើនរួមមាន ដូចជា ទីតាំង អាយុកាល ឬស្ថានភាពអចលនទ្រព្យ តម្រូវការ និងកង្វះខាតភាពងាយស្រួលនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ និងការប្រើប្រាស់។

  ភាពត្រឹមត្រូវនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យអាចមានន័យថា ជាភាពខុសគ្នារវាងការឈានដល់គោលដៅដ៏សំខាន់មួយនៃការធានាប្រាក់កម្ចី ការបិទការលក់ ការជ្រើសរើសអចលនទ្រព្យល្អបំផុត ឬការខកខានមិនបានសម្រេចវាជាផ្នែកនីមួយៗ។

  សេវាកម្មវាយតម្លៃ និងប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុន IPS

  ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា IPS ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អបំផុតក្នុងវិសាលភាពដែលត្រូវនឹងតំរូវការរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗ។

  ចំនេះដឹង និងជំនាញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងដោយគ្របដណ្តប់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យនេះទាំងមូល។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងសេវាកម្មសម្រាប់ការិយាល័យ ការលក់រាយរបស់លំនៅដ្ឋាន បែបឧស្សាហកម្ម និងកសិកម្ម។

  ហេតុអ្វីបានជាការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅពីក្រោយនៃដំណើរការលក់?

  ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានអាយុកាលខ្លី បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបទដ្ឋានពិភពលោក។ មានហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យម្ចាស់អចលនទ្រព្យមិនជ្រើសរើសការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យជាអាទិភាពមុននឹងលក់អចលនទ្រព្យរបស់ពួកគាត់។

  • សម្រាប់ម្ចាស់អចលនៈទ្រព្យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតាការលក់អចលនទ្រព្យមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តលក់ក្នុងន័យជំនួញនោះទេ គឺអាស្រ័យលើភាពចាំបាច់ ឬការចាប់យកឱកាសនៃការលក់នោះ។

  • មានការខ្វះទំនុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ និងស្ថាប័នមួយចំនួនជា ពិសេសអ្នកដែលបានអះអាងថាជាអ្នកប្រកានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការលក់។

  • ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យភាគច្រើន បានផ្តល់ជាគំនិតយោបល់ក្នុងការដាក់តម្លៃអចលនទ្រព្យ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ដំណើរការនិងការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនត្រូវបានគេយកមកពិចារណាទេ។

  • ទីផ្សារអចលនទ្រព្យជាទូទៅអាចខ្វះតម្លាភាព។ មានព័ត៌មានមិនលំអិត និង​មិនមានការស្រាវជ្រាវត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្មធនាគារ និងវិនិយោគិន។

  • ដំណើរការលក់ជាទូទៅត្រូវបានបណ្តុំដោយ“មតិ” ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍របស់ភាគីម្ខាងទៀត។

  ហេតុអ្វីការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យមានសារៈសំខាន់?

  រាល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងអស់មានគំនិតថា តើអចលនទ្រព្យ របស់ពួកគាត់មានតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេច។ ចំនែកអ្នកទិញម្នាក់ៗក៏បានផ្ដល់នៅយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរ។ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមិនមាននៅព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ហើយនេះក៏បានបង្កើតនៅទីផ្សារដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាព។ ជាធម្មតាភាពខុសគ្នានៃការកំណត់តម្លៃនៃអចលនទ្រព្យដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាគឺវាមានទំហំធំ។

  ជាដំបូងអាចបង្កើតឱកាស និងហានិភ័យជាច្រើនសម្រាប់អ្នកទិញ និងអ្នកលក់។ រយៈពេលវែងវាជួយកាត់បន្ថយភាពងាយស្រួលនៃទីផ្សារ។ អ្នកលក់មានប្រតិកម្មដោយកំណត់តម្លៃខ្ពស់ជាងអ្វីដែលពួកគេគិតថាត្រឹមត្រូវ។ អ្នកទិញអាចផ្តល់ជូនទាបជាងតម្លៃទីផ្សារ។ ដំណើរការនៃការលក់នេះអាចក្លាយជាការជាប់គាំង។

  នៅ IPS ពួកយើងបានឃើញនូវដំណើរការដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនេះ និងកែលម្អតម្លាភាពទាំងនោះ។ វាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកចូលរួមទីផ្សារទាំងអស់។

  ហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខុសពីក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត?

  ក្រុមហ៊ុន IPS បានផ្តល់នៅសេវាកម្មវាយតម្លៃ និងប្រឹក្សាយោបល់ ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអចលនទ្រព្យ ដៃគូប្រកួតប្រជែង និងសក្ដានុពលទីផ្សាររួម ដែលប៉ះពាល់ទាំងតម្លៃបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។

  ពួកយើងជឿជាក់ថាដំណើរការនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រអលនទ្រព្យ សម្រាប់វិនិយោគិន និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនគឺស្រដៀងគ្នា។ ដរាបណាការរាយការណ៍ព័ត៌មានមានភាពច្បាស់លាស់ និងឆាប់រហ័សបញ្ហាជាក់លាក់ចំពោះអាជីវកម្ម និងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានដោះស្រាយ។

  លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃដំណើរការវាយតម្លៃរបស់យើងមាន៖

  • ស្តង់ដារវាយតម្លៃអន្តរជាតិ (IVS) ត្រូវបានអនុម័ត
  • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានសាងសង់
  • ប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង (ការលក់ថ្មីៗ) ត្រូវតែទទួលបានសម្រាប់ការវិភាគសម្រាប់តម្លៃទីផ្សារ
  • តម្លៃទីផ្សារត្រូវតែបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃដែលរួមមាន៖
   • អ្នកគ្រប់គ្រងក្នងប្រទេស
   • ប្រធាននៃការវាយតម្លៃ
   • អ្នកគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃ និងអ្នកវាយតម្លៃជាន់ខ្ពស់
  • សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអំពីទីផ្សារដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍
  • សម្ភារៈសម្រាប់រាយការណ៍មាន ៣ ប្រភេទគឺ​៖
   • របាយការណ៍លម្អិត
   • របាយការណ៍សង្ខេប
   • វិញ្ញាបនប័ត្រវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ
  • ការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយ នៅពេលរកឃើញហើយត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្ទាន់ កំពុងរង់ចាំបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ
   នឹងករណីទាំងអស់នោះ
  • កិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតនៃសេវាកម្ម (SLA) សម្រាប់ធនាគារដែលជាដៃគូរបស់យើង
  • IPS - មានភាពស្មោះត្រង់ វិជ្ជាជីវៈ និង សុចរិតភាព

  តើក្រុមហ៊ុនយើងកំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យយ៉ាងដូចម្តេច?

  មានវិធីមួយចំនួនដើម្បីកំណត់យកតម្លៃអចលនទ្រព្យ។ ប្រសិនបើអ្នកពិភាក្សាជាមួយអ្នកវាយតំលៃ បី ផ្សេងគ្នាដែលទាក់ទងនឹងតម្លៃគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការប៉ាន់ស្មានបីផ្សេងគ្នា។

  នៅ IPS យើងប្រើវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗគ្នាក្នុងការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ។ បន្ទាប់ពីនោះយើងជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តត្រឹមត្រូវ ដែលសមនឹងអចលនទ្រព្យពិសេស ឬមធ្យមនៃវិធីសាស្រ្តពីរ រឺច្រើនផ្សេងទៀត។

  វាមិនត្រឹមតែជាវិធីសាស្រ្តដែលសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែ ការសន្មតដែលត្រូវបានប្រើប្រាសដើម្បីប៉ាន់ស្មានអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ការសន្មតទាំងនេះគឺ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើតការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវ និងមិនលំអៀង។ ព័ត៌មានដែលយើងមានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងដំណើរការលក់ និងប្រមូលទិន្នន័យ។

  តើយើងត្រូវប្រើទិន្នន័យយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការតម្លៃទីផ្សារត្រឹមត្រូវមួយ?

  ដើម្បីជាមតិយោបល់ដោយមានការថ្លឹងថ្លែង ណាមួយត្រូវតែបានភ្ជាប់ជាមួយការពិត។ នៅ IPS ពួកយើងមានមោទនភាពចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលមានទិន្នន័យវាយតម្លៃទាន់សម័យ​ សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ និងសៀមរាប។ ទិន្នន័យដែលមានត្រូវបានចងក្រងដោយក្រុម IPS ក្នុងរយៈពេលជាងដប់ប្រាំឆ្នាំមកហើយ។

  តាមទិន្នន័យនេះក្រុមរបស់ IPS បានសន្មតទាញយកការសន្មតរបសើក្រុម និងប្រើបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ដើម្បីបង្កើតការយល់ឃើញអំពីការជាក់លាក់ដែលជាការវាយតម្លៃ។ លទ្ធផលដែលយើងបង្កើតត្រូវបានគោរព និងអនុម័តដោយធនាគារនាំមុខចំនួន ១០% នៅក្នុងកម្ពុជា។

  ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន

  ផែនទីវាយតម្លៃ

  សេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ និង​មានការបញ្ចូលទាំងការប្រឹក្សា​របស់ ក្រុមហ៊ុន IPS រួមមាន៖

  • ការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងការវាយតំលៃអចលនទ្រព្យ
  • ជាអាជ្ញាកណ្តាល និងពិគ្រោះយោបល់អចលនទ្រព្យ
  • ការសិក្សាអំពីលទ្ធភាព
  • ការវាយតម្លៃនៃធានារ៉ាប់រង
  • ការវិភាគការវិនិយោគ
  • ការជួល និងការវិភាគថ្លៃដើម
  • ការវាយតម្លៃលើបណ្តុំអចលនទ្រព្យគ្រប់គ្រងដោយឯកជន ឬក្រុមហ៊ុន
  • ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យទោល

  IPS Exclusive Cambodia Properties

  ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកនូវអចលនទ្រព្យដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាIPS គឺជាជម្រើសមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។ អាផាតមិនប្រណីតៗ ផ្ទះវីឡាដែលមានតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំង គឺសុទ្ធតែមាននៅក្នុងទីក្រុងដែលកំពុងរីកដុះដាលនៃប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានផ្ដល់នូវជម្រើសផ្ទះស្អាតៗ ព្រមទាំងអចលនទ្រព្យផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែមានការរីកចម្រើន មានកន្លែងកម្សាន្តប្រកបដោយគុណភាព ភោជនីយដ្ឋាន ផ្សារ និងសាលារៀនថែមទៀតផង។

  ស្វែងរកតាមរយះ អចលនទ្រព្យ​ ភ្នំពេញ និង អចលនទ្រព្យ​ សៀមរាប ចាប់យកឱកាសវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងសម្រាប់លោកអ្នក។

  ដើម្បីរកស្វែងរកលំនៅដ្ឋានតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងបណ្ដុំនៃ អាផាតមិនសម្រាប់ជួលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ និង អាផាតមិនសម្រាប់ជួលនៅ ខេត្តសៀមរាប ។.