EXPERT PROPERTY VALUATION & ADVISORY SOLUTIONS

ក្រុមហ៊ុនយើងមិនត្រឹមតែមើលលើចំនួនទួលេខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយើងក៏បានសិក្សារស្វែងយល់អំពីនិន្នាការទីផ្សារ ការវិភាគទ្រព្យសកម្ម និងទិន្នន័យដែលជំរុញដោយទិន្នន័យចម្បង ដើម្បីផ្តល់នូវការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវ និងគួរឲ្យទុកចិត្ត ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកសម្រេចចិត្តបានលឿនទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ដែលត្រូវទទួលបានពីអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក។

DOWNLOAD PROFILE
VALUATION-TEAM


ភាពខុសប្លែករបស់ក្រុមហ៊ុន IPS ពីក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃ

Let us help you understand the potential of your real estate assets!
We provide a balanced, market led approach, aided by up to date market knowledge from our Valuation experts. 

ការពិគ្រោះយោបល់របស់អតិថិជន
ការពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ដំបូង យើងធានាថានឹងយល់ដឹងលម្អិតអំពីគម្រោងវាយតម្លៃរបស់អតិថិជន។

សេវាកម្មឌីហ្សាញ
ដំណើរការវាយតម្លៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងភាពសមហេតុផល ត្រូវបានរៀបចំ ហើយអត្ថប្រយោជន៍ និងផលប៉ះពាល់របស់វាត្រូវបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអតិថិជន។

ការវាយតម្លៃនៅនឹងកន្លែង
ការកំណត់ដំណើរនៃសេវាកម្ម គឺត្រូវបានអនុវត្តដែលតម្រូវឲ្យមានការវាយតម្លៃលម្អិតនៅនឹងកន្លែង បរិមាណ និងការប្រមូលទិន្នន័យ។

ការវិភាគ និងរបាយការណ៍
នៅពេលបញ្ចប់ការវិភាគ និងស្រាវជ្រាវ របាយការណ៍វាយតម្លៃ និងឯកសារយោងផ្សេងៗនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនលោកអ្នក។

ការចែកចាយលទ្ធផល
ឯកសារបញ្ជាក់ និងគណនេយ្យភាពត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃលម្អិត និងច្បាស់លាស់ដល់អតិថិជន។

ការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ
យើងផ្តល់ជូននូវការតាមដានទៅលើគម្រោងយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងអតិថិជន និងការផ្តល់ដំបូន្មានអំពីការវាយតម្លៃដែលកំពុងតែបន្តដំណើរការ។

DATA-DRIVEN, INDUSTRY LEADING EXPERTS

Make fully-informed decisions to achieve financial goals that maximise the potential of your property. We provide data-driven insights into a property’s fundamentals, its competitors and the overall market dynamics affecting value – now and in the future.

REQUEST A VALUATION

សេវាកម្មវាយតម្លៃ និងប្រឹក្សាយោបល់របស់យើងរួមមានៈ

ការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងការវាយតំលៃអចលនទ្រព្យ
ជាអាជ្ញាកណ្តាល និងពិគ្រោះយោបល់អចលនទ្រព្យ
ការសិក្សាអំពីលទ្ធភាព
ការវាយតម្លៃនៃធានារ៉ាប់រង
ការវិភាគការវិនិយោគ
ការជួល និងការវិភាគថ្លៃដើម
ការវាយតម្លៃលើបណ្តុំអចលនទ្រព្យគ្រប់គ្រងដោយឯកជន ឬក្រុមហ៊ុន
ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យទោល

CAMBODIA’S LOCAL PROPERTY VALUATION EXPERTS

Get fast, reliable, market-leading valuation advice and insights from licensed professionals for even the most complex projects. Contact us below or call us:
+855 77 959 861

  ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ គឺជាដំណើរការនៃការកំណត់តម្លៃទីផ្សាររបស់ដី ផ្ទះ​ ឬ ជំនួញពាណិជ្ជកម្ម។

  ដំណើរការនេះត្រូវអនុរត្តដើម្បីឱ្យមានការយល់ដឹងច្បាស់ថា តើអចលនទ្រព្យមានតម្លៃប៉ុន្មាន។ យើងបានពិនិត្យមើលលើកត្តាជាច្រើនរួមមាន ដូចជា ទីតាំង អាយុកាល ឬស្ថានភាពអចលនទ្រព្យ តម្រូវការ និងកង្វះខាត ភាពងាយស្រួលនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ និងការប្រើប្រាស់។

  ភាពត្រឹមត្រូវនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យអាចមានភាពខុសគ្នារវាងការវាយតម្លៃដើម្បីធានាប្រាក់កម្ចី ការបិទការលក់ ការជ្រើសរើសអចលនទ្រព្យល្អបំផុត ឬការខកខានមិនបានសម្រេចវាជាផ្នែកនីមួយៗ។

  សេវាកម្មវាយតម្លៃ និងប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុន IPS

  ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា IPS ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អបំផុតក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗ។

  ចំនេះដឹង និងជំនាញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងដោយគ្របដណ្តប់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យនេះទាំងមូល។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងសេវាកម្មសម្រាប់ការិយាល័យ ការលក់អាជីវកម្ម លំនៅដ្ឋាន និងអចលនទ្រព្យបែបឧស្សាហកម្ម និងកសិកម្ម។

  ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានអាយុកាលខ្លី បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបទដ្ឋានពិភពលោក។ មានហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យម្ចាស់អចលនទ្រព្យមិនជ្រើសរើសការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យជាអាទិភាពមុននឹងលក់អចលនទ្រព្យរបស់ពួកគាត់។

  • សម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតាការលក់អចលនទ្រព្យមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តលក់ក្នុងន័យជំនួញនោះទេ គឺអាស្រ័យលើភាពចាំបាច់ ឬការចាប់យកឱកាសនៃការលក់នោះ។

  • មានការខ្វះទំនុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ និងស្ថាប័នមួយចំនួនជា ពិសេសអ្នកដែលបានអះអាងថាជាអ្នកប្រកាន់ភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការលក់។

  • ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យភាគច្រើន បានផ្តល់ជាគំនិតយោបល់ក្នុងការដាក់តម្លៃអចលនទ្រព្យ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ដំណើរការ និងការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនត្រូវបានគេយកមកពិចារណានោះទេ។

  • ទីផ្សារអចលនទ្រព្យជាទូទៅអាចខ្វះតម្លាភាព។ មានព័ត៌មានមិនលំអិត និង​មិនមានការស្រាវជ្រាវត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម ធនាគារ និងវិនិយោគិន។

  • ដំណើរការលក់ជាទូទៅត្រូវបានបណ្តុំដោយ“មតិយោបល់” ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍របស់ភាគីម្ខាងទៀត។

  ហេតុអ្វីការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យមានសារៈសំខាន់?

  រាល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងអស់មានគំនិតថា តើអចលនទ្រព្យ របស់ពួកគាត់មានតម្លៃប៉ុន្មាន។ ចំនែកអ្នកទិញម្នាក់ៗក៏មានយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរ។ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមិនមាននៅព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ បានបង្កើតនៅទីផ្សារដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាព។ ជាធម្មតាភាពខុសគ្នានៃការកំណត់តម្លៃនៃអចលនទ្រព្យដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាគឺមានទំហំធំ។

  ជាដំបូងអាចបង្កើតឱកាស និងហានិភ័យជាច្រើនសម្រាប់អ្នកទិញ និងអ្នកលក់។ រយៈពេលវែងវាជួយកាត់បន្ថយភាពងាយស្រួលនៃទីផ្សារ។ អ្នកលក់មានប្រតិកម្មដោយកំណត់តម្លៃខ្ពស់ជាងអ្វី ដែលពួកគេគិតថាត្រឹមត្រូវ។ អ្នកទិញអាចផ្តល់ជូនទាបជាងតម្លៃទីផ្សារ។ ដំណើរការនៃការលក់នេះអាចក្លាយជាការជាប់គាំង។

  នៅ IPS ពួកយើងបានឃើញនូវដំណើរការដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនេះ និងកែលម្អតម្លាភាពទាំងនោះ។ វាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារទាំងអស់។

  ក្រុមហ៊ុន IPS បានផ្តល់នៅសេវាកម្មវាយតម្លៃ និងប្រឹក្សាយោបល់ ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអចលនទ្រព្យ ដៃគូប្រកួតប្រជែង និងសក្ដានុពលទីផ្សាររួម ដែលឥទ្ធិពលទាំងតម្លៃបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។

  ពួកយើងជឿជាក់ថាដំណើរការនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រអលនទ្រព្យ សម្រាប់វិនិយោគិន និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនគឺស្រដៀងគ្នា។ ដរាបណាការរាយការណ៍ព័ត៌មាន មានភាពច្បាស់លាស់ និងឆាប់រហ័សបញ្ហាជាក់លាក់ចំពោះអាជីវកម្ម និងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានដោះស្រាយ។

  • ស្តង់ដារវាយតម្លៃអន្តរជាតិ (IVS) ត្រូវបានអនុម័ត
  • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអចលនទ្រព្យខាងក្នុងអង្គភាព
  • ប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង (ការលក់ថ្មីៗ) ត្រូវតែទទួលបានការវិភាគសម្រាប់តម្លៃទីផ្សារ
  • តម្លៃទីផ្សារត្រូវតែបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃដែលរួមមាន៖
   • អ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេស
   • ប្រធានផ្នែកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ
   • អ្នកគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃ និងអ្នកវាយតម្លៃជាន់ខ្ពស់
  • សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអំពីទីផ្សារដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍
  • សម្ភារសម្រាប់រាយការណ៍មាន ៣ ប្រភេទគឺ​៖
   • របាយការណ៍លម្អិត
   • របាយការណ៍សង្ខេប
   • វិញ្ញាបនប័ត្រវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ
  • ការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយ នៅពេលរកឃើញហើយត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្ទាន់ កំពុងរង់ចាំបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ
   នឹងករណីទាំងអស់នោះ
  • កិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតនៃសេវាកម្ម (SLA) សម្រាប់ធនាគារដែលជាដៃគូរបស់យើង
  • IPS - មានភាពស្មោះត្រង់ វិជ្ជាជីវៈ និង សុចរិតភាព

  មានវិធីមួយចំនួនដើម្បីកំណត់យកតម្លៃអចលនទ្រព្យ។ ប្រសិនបើអ្នកពិភាក្សាជាមួយអ្នកវាយតំលៃ បី ផ្សេងគ្នាដែលទាក់ទងនឹងតម្លៃគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការប៉ាន់ស្មានបីផ្សេងគ្នា។

  នៅ IPS យើងប្រើវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗគ្នាក្នុងការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ។ បន្ទាប់ពីនោះយើងជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តត្រឹមត្រូវ ដែលសមនឹងអចលនទ្រព្យជាក់លាក់ ឬមធ្យមនៃវិធីសាស្រ្តពីរ រឺច្រើនផ្សេងទៀត។

  វាមិនត្រឹមតែជាវិធីសាស្រ្តដែលសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការសន្មត់ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាសដើម្បីប៉ាន់ស្មានអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ការសន្មត់ទាំងនេះគឺ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើតការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវ និងមិនលំអៀង។ ព័ត៌មានដែលយើងមានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងដំណើរការលក់ និងប្រមូលទិន្នន័យ។

  ដើម្បីជាមតិយោបល់ដោយមានការថ្លឹងថ្លែង ណាមួយត្រូវតែបានភ្ជាប់ជាមួយការពិត។ នៅ IPS ពួកយើងមានមោទនភាពចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ដែលមានទិន្នន័យវាយតម្លៃទាន់សម័យ​ សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ និងសៀមរាប។ ទិន្នន័យដែលមានត្រូវបានចងក្រងដោយក្រុម IPS ក្នុងរយៈពេលជាងដប់ប្រាំឆ្នាំមកហើយ។

  តាមទិន្នន័យនេះក្រុមរបស់ IPS បានសន្មតទាញយកការសន្មតរបសើក្រុម និងប្រើបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ដើម្បីបង្កើតការយល់ឃើញអំពីការជាក់លាក់ដែលជាការវាយតម្លៃ។ លទ្ធផលដែលយើងបង្កើតត្រូវបានគោរព និងអនុម័តដោយធនាគារនាំមុខចំនួន ១០% នៅក្នុងកម្ពុជា។

  valuation-map-ips-cambodia