PROPERTY-MANAGEMENT-TEAM

RELIABLE PROPERTY MANAGEMENT SOLUTIONS

Invest with ease and confidence! We recognize the challenges of being an overseas investor in Cambodia real estate market. Allow us to take care of your property investments for you! Our experienced team will handle all aspects of property management, giving you peace of mind and maximizing your investment potential. 

SEE OUR MANAGED PROPERTIES DOWNLOAD PROFILE


យើងធ្វើកិច្ចការជូនលោកអ្នក

យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ភាពចំណេញដល់លោកអ្នក ព្រោះអវត្តមានរបស់លោកអ្នកពុំមែនជាឧបសគ្គនៃភាពជោគជ័យរបស់លោកអ្នកនោះទេ!
យើងនឹងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជូនលោកអ្នក ដោយលោកអ្នកនឹងទទួលបាន ចំណូលដោយមិនបាច់ហត់នឿយ។

ការជ្រើសរើសភ្ញៀវជួល
ភ្ញៀវដែលនឹងមកជួលអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក នឹងតម្រូវឲ្យបំពេញទម្រង់ពាក្យស្នើរសុំ និងផ្តល់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការការពាររបស់អ្នក។

ការគ្រប់គ្រងការជួល
យើងនឹងធ្វើជាតំណាងសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការបង្ហាញអចលនទ្រព្យដល់ភ្ញៀវ ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា ការរៀបចំយូនីតមុនភ្ញៀវចូលមករស់នៅ ការចុះមកត្រួតពិនិត្យពេលភ្ញៀវចាកចេញ ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា និងការផ្ដល់ប្រាក់កក់ត្រឡប់ទៅវិញ។

ការផ្លាស់ប្តូរសោរ
សោរផ្ទះរបស់លោកអ្នកមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាមួយយើងខ្ញុំ ដោយយើងនឹងប្រគល់សោរទាំងនោះជូនទៅភ្ញៀវជួលនៅពេលពួកគេចូលមករស់នៅ និងទុកដាក់សោរនោះយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលពួកគេបញ្ចប់ការស្នាក់នៅ។

ការចុះទៅត្រួតពិនិត្យ និងតំហែទាំ
បុគ្គលិកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកយើងនឹងចុះត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ខែ ព្រមទាំងធ្វើកិច្ចការជួសជុលចំណុចនានា ដើម្បីធានាថាអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរ។ 

ការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ញៀវជួល
ក្រុមការងាររបស់យើងត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅ ដែលនេះជាចំណុចពិសេសមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីធានាអំពីលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងការស្វែងរក និងថែរក្សាភ្ញៀវជួល។

ការទូទាត់ថ្លៃពន្ធ និងរបាយការណ៍
យើងនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើការបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ ពន្ធជួល បង់ថ្លៃទឹកភ្លើង វិក្កយបត្រនានា និងធ្វើរបាយការណ៍អំពីចំណាយទាំងឡាយ រួមបញ្ចូលទាំងរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៃអចលនទ្រព្យ និងភ្ញៀវជួលជាដើម។

ការគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រឿងសង្ហារិម និងសម្ភារ
លោកអ្នកនឹងពុំមានការព្រួយបារម្ភនោះទេ ដោយសារតែអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងដៃអ្នកជំនាញ។ យើងអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារិមគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក និងធ្វើរបាយការណ៍អំពីសម្ភារនានានៅក្នុងអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក។

ការធ្វើទីផ្សាសម្រាប់អចលនទ្រព្យ
យើងអាចរកបានភ្ញៀវជួលល្អៗយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយនឹងការផ្សំបញ្ចូលគ្នានៃយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនានា និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាដើម។

MANAGING YOUR PROPERTY IS JUST THE BEGINNING

Work hand-in-hand with our team of local real estate professionals and reap the benefits of hiring a property management team. Let us show you the IPS difference with the results we can generate firsthand. Our goal is to manage your property, maintain its spotless condition, and deliver strongest exposure and customer support so you will never have to wait long to get your property rented and start generating monthly income.

ដាក់លក់ ឬជួលអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក

Our Property Management Service Includes:

បុគ្គលិកដែលពោរពេញទៅដោយជំនាញ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពេញលេញ
ការគ្រប់គ្រងការថែរក្សាអាគារ
ការចុះពិនិត្យមើលអចលនទ្រព្យដល់ទីតាំងផ្ទាល់
គ្រប់គ្រង និងមើលការខុសត្រូវលើភាគីទីបីដែលផ្ដល់សេវាកម្មខាងក្រៅ
ទូទាត់ចំណាយនានា រៀបចំវិក្កយប័ត្រសម្រាប់ភាគីទីបីដែលផ្ដល់សេវាកម្មខាងក្រៅ
បង្កើតការរៀបចំផែនការការងារ និងការរៀបចំគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និងក្រុមការងារថែរទាំ
គ្រប់គ្រងការសាកសួរព័ត៌មានពីសំណាក់ទីភ្នាក់ងារលក់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ និងគ្រប់គ្រងលើការទូទាត់កម្រៃជើងសារ

CAMBODIA’S LOCAL PROPERTY MANAGEMENT EXPERTS

ពួកយើងមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់យើង - ទំនាក់ទំនងដោយបំពេញព័ត៌មាននៅខាងក្រោម ឬហៅទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំ៖
+855 77 959 862

  ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការរីកលូតលាស់នូវវិស័យខុនដូ និងអាផាតមិនមានបញ្ចូលសេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពន្យារអាយុកាលនៃអចលនទ្រព្យ និងធានាគុណភាពនៃសំណង់ទាំងមូល។

  ការបម្រើសេវាកម្មគ្រប់គ្រងអគារក៏ដើរតួនាទីជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញ និងថែរក្សាអតិថិជនដែលជាអ្នកជួលផងដែរ។ បណ្ដាលំនៅដ្ឋានទាំងឡាយត្រូវតែមានស្ដង់ដារ ឬត្រូវកែលម្អ និងបង្កើតថ្មីក្នុងទីផ្សារនៃការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់មួយនេះ។

  មិនថាវាជាប្រភេទអចលនទ្រព្យទោល ឬជាអាផាតមិនដ៏ធំនោះទេ ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងចម្រុះគ្នារបស់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ និងក្រុមហ៊ុនដែលមានវិជា្ជជីវៈត្រឹមត្រូវ។

  ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យអាចជា៖

  • អចលនទ្រព្យភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់ផ្ទាល់ ផ្ដល់នូវសេវកម្មទាបទៅតាមកម្រិតថវិការបស់អតិថិជនដែលជាអ្នកជួល។
  • ក្រុមហ៊ុនមានវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនដែលផ្ដល់នូវ " សេវាកម្មពេញលេញ " ទទួលបានភាពជោគជ័យខុសៗគ្នា។

  ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យប្រកបដោយជំនាញ និងវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅខ្ចីនៅឡើយ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះគឺគ្រាន់តែជាចំណុចដំបូងនៃការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ។

  ដោយមើលឃើញពីការកើនឡើងនូវតម្រូវការដ៏ខ្ពស់នៃកន្លែងពាណិជ្ជកម្ម អាផាតមិន និងបណ្ដុំខុនដូដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេស នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការចាប់យកនូវគុណប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនេះ។

  អានបន្ថែម: Benefits of Hiring a Property Management Team

  សេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យសម្រាប់លំនៅដ្ឋានទាំងតូច និងធំ គឺជាទូទៅត្រូវបានធ្វើតាមបែប " គ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈគ្រួសារ "។ ម្ចាស់អចលនទ្រព្យជាច្រើនមិនពេញនឹងផ្ដល់កម្រៃជើងសារដល់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាគ្រប់គ្រងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងបុគ្គលិកដែលមានពោរពេញដោយបទពិសោធន៍នោះទេ។

  ផ្ទុយទៅវិញម្ចាស់អចលនទ្រព្យកំពុងស្វែងរកជំរើសដែលមានតំលៃថោក។ សមាជិកគ្រួសារដែលមានលទ្ធភាពមានកំណត់ បានជួលសមាជិកគ្រួសារ ឬសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនមកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យទៅវិញ។ ការធ្វើបែបនេះមិនបានផ្ដល់នូវការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងលទ្ធផលល្អដូចការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអាជីពនោះទេ។

  ទោះជាយ៉ាងណា ក៏ដោយបែបបទនេះកំពុងតែផ្លាស់ ប្ដូរបន្តិចម្តងៗ។ ឥឡូវនេះម្ចាសអចលនទ្រព្យកំពុងចាប់ផ្តើមមើលឃើញ ពីតម្លៃនៃការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដែលមានគុណភាពក្នុងការរក្សាអតិថិជននៅក្នុងទីផ្សារដែលកាន់ តែមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំង ។

  សេវាអតិថិជនពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ។ នៅពេលដែលមានបញ្ហា ភ្លើងដាច់ឬ ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​ ខូច អ្នកជួលនឹងចាប់ផ្តើមត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំង ។

  If communication is not sufficient and repairs are not carried out quickly, that is cause for concern. 

  ការគ្រប់គ្រងបណ្ដុំខុនដូអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន។ វិស័យគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យសម្រាប់ខុនដូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវបានគេមើលឃើញថាការគ្រប់គ្រងនេះទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

  ការគ្រប់គ្រងខុនដូ ដែលមិនមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់អាចធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យមានការធ្លាក់ចុះ ហើយក៏អាចធ្វើឲ្យគុណភាពនៃសេវាកម្មមានការធ្លាក់ចុះទៅតាមនោះផងដែរ។

  ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងខុនដូមិនបានល្អ

  បច្ចុប្បន្ននេះ ចំនួនខុនដូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី មានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនដែលបាននឹងកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការការអនុវត្ត និង គ្រប់គ្រងសេវាដែលចាំបាច់ ។

  មានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវបានធ្វើការកំណត់សំគាល់។

  ខ្វះចន្លោះព័ត៌មានជាច្រើនក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដែលចាំបាច់។ បន្ថែមពីនេះទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវចំណាយពេលលើការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក ដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ និងកសាងនូវដំណើរការនីតិវិធីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
  ២.ម្ចាស់ខុនដូទាំងឡាយចាំបាច់ត្រូវយល់ និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍នៃសេវាកម្ម។ នៅពេលដែលខុនដូមិនទទួលបានថ្លៃភ្លើង ថ្លៃទឹក និងថ្លៃសេវាថែទាំប្រចាំខែ ខុនដូនោះអាចនឹងជួបបញ្ហានៅការខូចខាតដល់អគារ និងសម្ភារឧបករណ៍នានានៅក្នុងនោះ។

  ស្របពេលដែលចំនួននៃខុនដូកំពុងមានការកើនឡើងក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យ មានម្ចាស់ខុនដូជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ និងចង់ដឹងថាតើអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់នូវសេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលទ្រព្យប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់។ ក្នុងចំណុចនេះ ការស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មល្អ គុណភាពខ្ពស់គឺពិបាករកខ្លាំងមែនទែន។

  ក្នុងងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសាជីវកម្មអន្តរជាតិជាច្រើន ដែលកំពុងរៀបចំការិយាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកគេបានទាមទារអោយមាននូវសេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។ ក្នុងនោះផងដែលសាជីវកម្មធំៗ ហើយជាធម្មតាអាចជួល ៥ទៅ១០ឆ្នាំ។ ចំនែកការចំណាយសម្រាប់ការិយាល័យធំមួយសមរម្យតែពេលខ្លះការចំណាយទាំងអស់នេះវាអាចលើសពី ១លានដុល្លា ។

  ដោយពិចារណាពីប្តេជ្ញាចិត្តហើយ និងចំនួននៃការវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះជាធម្មតាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីថា តើនរណាដែលត្រូវមកគ្រប់គ្រងអគាររបស់ខ្លួនព្រោះវាអាចប្រឈមជាមួយហានិភ័យដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

  បច្ចុប្បន្ននេះ IPS កំពុងផ្ដល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងអគារពាណិជ្ជកម្មធំៗចំនួន ៣។ ក្រុមហុ៊នយើងបានផ្ដល់នូវរៀបចំឯកសារផ្លូវច្បាប់នានា ព្រមទាំងរៀបចំអគារដើម្បីដំណើរការ។ សេវាកម្មនេះរួមបញ្ចូលទាំងសៀវភៅណែនាំសម្រាប់អតិថិជនដែលជាអ្នកជួល គោលការណ៍ និងច្បាប់នានារបស់ខុនដូ ដំណើរការប្រតិបត្តិការតាមស្ដង់ដា និងនីតិវិធីក្នុងករណីចាំបាច់បន្ទាន់នានា។

  ពួកគេបានរំពឹងទុកថាតម្រូវការនឹងកើនឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ។ឥឡូវនេះម្ចាស់អចលនទ្រព្យកំពុងទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការបស់អ្នកជួលរបស់ពួគេ និងនៃសេវាដែលពួកគេអាចផ្តល់តាមរយៈ "ការគ្រប់គ្រងលក្ខណះគ្រួសារ" ឬតាមបែបប្រពៃណី ។

  នាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះនឹងមានអ្វីមូយគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្ហាញនួវការលាតត្រដានៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ។ គេ រំពឹងថាការរៀបចំ" ការគ្រប់គ្រងតាមលក្ខណះគ្រួសារ " ឬតាមបែបប្រពៃណីបាននឹងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ ម្ចាស់នឹងចាប់ផ្តើមចូលរួមបន្តិចម្តងៗជាមួយនឹងគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដោយមានវិជ្ធាជីវត្រឹមត្រីវដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃទីផ្សារ ។

  មិនថាអចលនទ្រព្យដែលមានម្ចាស់ជាជនបរទេសកំពុងរស់នៅក្រៅស្រុក ឬអចលនទ្រព្យជាប្រភេទអាផាតមិនដ៏ធំដែលមានខ្មែរយើងជាម្ចាស់ក្ដី ក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រើប្រាស់នូវចំណេះដឹងដ៏ទូលំទូលាយនៃគន្លឹះអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបម្រើនូវសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជនរបស់យើង។

  IPS មានបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យប្រទេសកម្ពុជា។ យើងផ្តល់ជូននូវជំនាញដើម្បីធានាអោយបាននូវអ្វីដែលអ្នកជូលអាចរំពឹងថានឹងមានកម្រិតសេវាកម្មខ្ពស់បំផុតដែលមាននៅក្នុងកំរិតថវិការបស់អ្នក។ ការផ្តោតសំខាន់របស់យើងគឺការទាក់ទាញនិងរក្សាទុកអតិថិជនដែលជាអ្នកជួលរបស់យើង។

  ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងក្រុងសៀមរាប និងរាជធានីភ្នំពេញសេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់អាយ​ IPS ត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពីម្ចាស់អចលនទ្រព្យ។

  ក្រុមហ៊ុន IPS មានបុគ្គលិកបម្រើការងារជាច្រើនរូបដែលពោរពេញទៅដោយសមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាមួយនឹងប្រភេទអតិថិជនផ្សេងៗគ្នា។ រាល់ការឆ្លើយឆ្លង ការទំនាក់ទំនង និងការងារផ្នែកគណនេយ្យ ត្រូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលិករបស់យើងម្នាក់ៗ។ ម្ចាស់អចលនទ្រព្យគ្រាន់តែសម្រាកនៅផ្ទះហើយក៏អាចទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់ជារៀងរាល់ខែផងដែរ។

  ហេតុដូច្នេះហើយ ម្ចាស់ខុនដូ ឬអគារទាំងឡាយដែលមិនអើពើនឹងសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យក្នុងការគ្រប់គ្រង ការថែរក្សាអគារ ព្រមទាំងភាពចាំបាច់នៃការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជន និងថែរក្សាអតិថិជនទេនោះ មិនយូរមិនឆាប់ពួកគាត់នឹងបានដឹងពីផលអវិជ្ជមាននៃការមិនប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។