តើលោកអ្នកកំពុងរកទិញ ឬជួលលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនឬទេ?

លោកអ្នកមិនបាច់ពិបាកស្វែងរកទៀតនោះទេ! ដោយគ្រាន់តែបំពេញសំណុំបែបបទខាងក្រោម អ្នកឯកទេសផ្នែកអចលនទ្រព្យរបស់យើងនឹងស្វែងរកអចលនទ្រព្យសក្តិសមសម្រាប់លោកអ្នក! ជាមួយនឹងក្រុមបុគ្គលិកដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ លោកអ្នកប្រាកដជាទទួលបានសេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក្នងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យល្អឥតខ្ចោះដើម្បី ទិញ ឬជួលនៅប្រទេសកម្ពុជា។ 

—- 

 

Claude FlamandClaude Flamand
17:22 24 Dec 21
We had a great expérience with IPS Cambodia and Kanha Pich is the perfect real estate agentEven before our arrival in Cambodia, during our first contact via Whatsapp (just after having consulted some apartments on the IPS website), Khana was very reactive, professional and warm, putting us immediately in confidence.When we arrived in Cambodia, she was immediately available to help us find "our home"... She perfectly understood our wishes and was able to propose us rentals adapted to what we were looking for. One day was enough for us to find the apartment that matched all our criteria... despite everything, she continued to show us other options so that we were sure of our choice.Very invested, while remaining discreet, she accompanied us until we moved into our apartment and still today she checks on us to see if everything is going well!We warmly recommend her and IPS agency.
TongTong
06:50 07 Dec 21
Been over a month and more than 10+ arranged viewings, finally move into the perfect home for my family, big shout to Mr. Namers for his effort and kindness, very professional agent, highly recommend!
Caroline PoulainCaroline Poulain
06:04 29 Nov 21
Vattana is absolutely perfect since the first day we met. He find for me the perfect place and he’s always available to help me. All the staff speak a perfect English and will help you very time you’ll need something. I have absolutely no regrets to trusted them when I arrived in Phnom Penh, and I’ll definitely recommend them !
DAVID HARTANTO LEMBONODAVID HARTANTO LEMBONO
00:51 10 Nov 21
I would like to sincerely thank Malay from IPS Cambodia for her display of professionalism and persistence throughout the sale of my property in Cambodia.When all other agents have given up on selling my property due to time limitations (2 weeks notice), Malay stood ground and was able to connect me with a buyer within the FIRST day of me contacting her.She independently manages everything within the sales process, from liaising with the developer, buyer, buyer’s nominated escrow lawyer and notary without me having to put in additional efforts other than providing and couriering the necessary documents.Upon stumbling with any difficulties, she was always able to reassure me that everything will turn out alright. True enough, everything went well and we were able to close the sales timely and smoothly.I would definitely recommend Malay from IPS Cambodia to anyone looking to buy or sell properties in Cambodia!
E BE B
07:41 05 Aug 21
Mr. Nam is a very kind person, he was always aware of our needs and honestly answered all our questions. He was also of great help by offering us extra information about the sector and life in this city. Thank you very much for making us feel at home. Efrain B.
js_loader

សូមបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានសញ្ញា (*)