អត្ថប្រយោជន៍ពីការដាក់លក់/ជួលផ្តាច់មុខជាមួយ IPS Cambodia

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ  

នៅពេលនិយាយអំពីការលក់ ឬជួលអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក គំនិតល្អគួរតែស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យជំនាញ និងមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំដែលទុកចិត្តបំផុតមកជួយក្នុងដំណើរការនេះ។ លោកអ្នកអាចធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយដើម្បីលក់ ឬជួលអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកកាន់តែលឿន។ ទោះជាយ៉ាងណា ការដាក់លក់ឬជួលផ្តាច់មុខជាមួយភ្នាក់ងារតែមួយក៏អាចជាជម្រើសល្អសម្រាប់លោកអ្នកដូចគ្នា។

ការដាក់លក់ជួលផ្តាច់មុខជាមួយក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលមានបទពិសោធច្រើនឆ្នាំនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពឆាប់រហ័ស។

1. មានអ្នកទិញ ឬ អ្នកជួលដែលត្រឹមត្រូវ

ការដាក់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រជាច្រើន និងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យច្រើនក្នុងពេលតែមួយ គឺជាបច្ចេកទេសដ៏ពេញនិយមដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើប្រាស់។ យ៉ាងណាក៏ដោយ វិធីនេះមិនមានការធានាថាអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកនឹងទទួលបានអតិថិជនត្រឹមត្រូវនោះទេ។ ម៉្យាងវិញទៀត នៅពេលលោកអ្នកដាក់លក់ឬជួលអចលនទ្រព្យផ្តាច់មុខជាមួយ IPS Cambodia ភ្នាក់ងារជំនាញនឹងជួយបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អជាពិសេសសម្រាប់អចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក!

2. ការធ្វើទីផ្សារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ការផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគឺ ពួកគេមិនអាចចំណាយច្រើនក្នុងការធ្វើទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកបានទេ ដោយសារវាជាអាជីវកម្មផ្អែកលើកម្រៃជើងសារ។ ប្រសិនបើដាក់ផ្តាច់មុខជាមួយ IPS ធានាថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានគុណភាពរូបថតកម្រិតខ្ពស់ច្បាស់ដោយក្រុមការងារថតរូបប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងវីដេអូផងដែរ។

លើសពីនេះ IPS Cambodia នឹងធានាថាអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រទីមួយនៃគេហទំព័រជាមួយពាក្យ “ផ្តាច់មុខជាមួយ IPS” ទាំងនេះនឹងកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកជួល ឬអ្នកទិញក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក និងចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវា។ លើសពីនេះ ការដាក់ផ្តាច់មុខជាមួយ IPS មិនគិតថ្លៃសេវា និងមិនមានគិតថ្លៃសម្ងាត់អ្វីឡើយ ថែមទាំងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មទីផ្សារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទៀតផង!

3. គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ

ចំណុចល្អបំផុតអំពីការដាក់លក់ឬជួលផ្តាច់មុខជាមួយ IPS គឺអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នកនឹងផ្សព្វផ្សាយទៅលើគេហទំព័រផ្សេងៗជាច្រើន។ IPS មានទំនាក់ទំនងជាមួយគេហទំព័រដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនដូចជា JustLanded, Expat.com, Khmer24, Reakh និង ListGlobally។ ដូចនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានសេវាទីផ្សារដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់អតិថិជនជាតិ និងអន្តរជាតិ! 

4. ការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យ

ការស្វែងរក​អ្នក​ជួល​និង​អ្នក​ទិញ​ដែលត្រឹមត្រូវគឺទាមទារការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជា​ខ្លាំង។ ប្រសិនបើអ្នកមានភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលជំនាញ ពួកគេអាចធានាថានឹងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក។ ពួកគេក៏អាចដឹងពីរបៀបផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យទៅកាន់អតិថិជនដែលត្រឹមត្រូវ ធ្វើឱ្យវិធីនេះជាការផ្តល់ជូនដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នក!

5. មានភាពបត់បែនរហ័សការលក់ ឬជួលអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក

ការដាក់លក់ជួលជាច្រើនជាមួយភ្នាក់ងារផ្សេងៗគ្នាអាចជារឿងដ៏ហត់នឿយ ជាពិសេសព័ត៌មានលម្អិតខ្លះអំពីអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកនឹងអាចមិនទទួលបានការពន្យល់ត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះ ពួកគេអាចគ្រប់គ្រងការលក់ជួលជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ហើយមិនអាចពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់នូវអ្នកជួល និងអ្នកទិញដែលត្រឹមត្រួវដូចភ្នាក់ងារផ្តាច់មុខនោះទេ។ ក្នុងករណីនេះ ប្រសិនបើអ្នកអ្នកផ្តាច់មុខជាមួយ IPS ពួកគេនឹងសិក្សាពីអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដែលធ្វើឱ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអតិថិជនដែលត្រឹមត្រូវ។​

លើសពីនេះទៅទៀត IPS Cambodia ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅលើទំព័រទីមួយនៃការស្វែងរកអចលនទ្រព្យរបស់ Google នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សរុបមក វិនិយោគិន អ្នកទិញ និងអ្នកជួលភាគច្រើននឹងងាកទៅរកការស្វែងរកការលក់ជួលនៅលើគេហទំព័រ IPS Cambodia ជាមុនដើម្បីស្វែងរកការអចលនទ្រព្យដ៏ត្រឹមត្រូវដែលអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាលក់ ឬជួលអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក។

6. ការបង្ហាញលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ការផ្តល់សិទ្ធិឱ្យក្រុមហ៊ុនតែមួយដើម្បីជួយលោកអ្នក នឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេប្រើបច្ចេកទេសទីផ្សារបន្ថែម ដូចជាផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ នេះនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ការផ្សព្វផ្សាយ ដោយសារនៅលើគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាំងនោះ មានអ្នកទិញ និងអ្នកជួលចូលមើលពីរាប់ពាន់ទៅរាប់លាននាក់។

កម្មវិធីដែល IPS Cambodia ផ្សព្វផ្សាយរួមមាន Facebook, Instagram, YouTube, Google, LinkedIn និង Twitter ។ IPS ក៏មានបង់ប្រាក់ទៅលើកម្មវិធីទាំងអស់នេះ ដើម្បីឱ្យអ្នកទិញ ឬអ្នកជួលជាច្រើនអាចឃើញការផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក។

7. ទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយភ្នាក់ងារ

ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យតែមួយ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយពួកគេ។ ពួកគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់អាទិភាពដល់អចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក។ វានឹងក្លាយជាទំនាក់ទំនងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក និងកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ភ្នាក់ងារក្នុងការធ្វើការជាមួយអតិថិជនដែលស្និទ្ធស្នាល។

8. កាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់អ្នកទិញ និង អ្នកជួល

គេហទំព័រលក់ជួលភាគច្រើន ក៏ដូចជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យមានទីផ្សារសំខាន់ៗដែលពួកគេមានជំនាញទៅលើ។ ទោះបីជាធម្មតាវាជារឿងល្អក៏ដោយ ចំនួនអ្នកជួល ឬអ្នកទិញអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នកគឺមានកំណត់។ នៅពេលអ្នកចុះហត្ថលេខាផ្តាច់មុខជាមួយក្រុមហ៊ុន IPS Cambodia អចលនទ្រព្យរបស់អ្នកនឹងកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងប្រទេស និងអន្តរជាតិ ដោយសារគេហទំព័ររបស់ IPS កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអ្នកទិញ ឬអ្នកជួលដ៏ល្អបំផុត។

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ IPS Cambodia
Average rating:  
 0 reviews

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

en_USEN