អ្នកជំនាញក្នុងស្រុកដែលផ្តល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់

ក្រុមហ៊ុន​ អចលនទ្រព្យ (IPS) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៩ ដើម្បីចាប់យកទីផ្សារ​ និងលក់ អចលនទ្រព្យ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅទូទាំងប្រទេស។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក IPS បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយនាំមុខគេទាំងក្នុងចំណែកទីផ្សារអចលនទ្រព្យសម្រាប់ជនបរទេស និងជនជាតិខ្មែរ។

WATCH OUR VIDEO

នាមជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេរបស់កម្ពុជា IPS រីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការរយៈពេល ៩ ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ហើយឥឡូវនេះមានសាខានៅតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ចំនួន ២ របស់កម្ពុជាគឺ រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប។ រាជធានីភ្នំពេញ និង ខេត្តសៀមរាបក្រុមហ៊ុន IPS បានផ្ដល់នូវព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពនៃទីផ្សារអចលទ្រព្យ និងការផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងខេត្តសៀមរាបផងដែរ។

ក្នុងនាមជា ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា IPS ទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្អក្នុងការផ្តល់ដំណោះស្រាយអចលនទ្រព្យដែលបំពេញតាមតម្រូវការផ្សេងៗរបស់ប្រជាជនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសផងដែរ។ IPS បានបង្កើតទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយនឹងបណ្ដាញអាជីវកម្មក្នុងស្រុក បណ្ដាទូតនានា និងសហគមន៍ធុរកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែទូលំទូលាយ។

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមហ៊ុន IPS បានលេចធ្លោយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនូវអចលទ្រព្យល្អៗ និងជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលស្ថិតនៅក្នុងជម្រើសរបស់អតិថិជន ដោយសារតែពួកយើងតែងតែផ្តល់ជូ​ននៅសេវាកម្មអចលនទ្រព្យដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅកម្ពុជា និងភ្នំពេញ។

ក្រុមការងាររបស់ IPS គឺជាក្រុមការងារដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយបុគ្គលិកក្នុងស្រុក និងបុគ្គលិកអន្តរជាតិដែលពោរពេញដោយទេពកោសល្យដែលមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិ និងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងប្តេជ្ញាក្នុងការផ្ដល់ជូននូវអចលទ្រព្យដ៏ល្អប្រសើរ និងសក្ដិសមជាមួយអតិថិជនរបស់យើង។ ក្រុមការងារផ្នែកលក់អចលនទ្រព្យរបស់យើងបាននាំមកនូវជំនាញ និងបទពិសោធន៍ដ៏ល្អឥតខ្ចោះដល់ក្រុមហ៊ុន ហើយយើងបម្រើសេវាកម្មចំនួន ៥ ភាសាគឺ ភាសាអង់គ្លេស បារាំង ហ្វីលីពីន វៀតណាម និងភាសាខ្មែរ។

កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ IPS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង វិស័យអចលនទ្រព្យនៅភ្នំពេញ គឺដោយសារចំណេះដឹងរបស់បុគ្គលិកក្នុងស្រុក អ្នកជំនាញអន្តរជាតិ ព្រមទាំងការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់។

FEATURED ON