fbpx

ក្រុមហ៊ុន​ IPS Cambodia ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចលើសេវាវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

Share this Article  

We are pleased to announce that IPS Cambodia has been accredited as a Valuation service provider by the National Trust Regulator. This approval will allow us to expand our services into the trust sector, where we will be able to provide valuations for all trust property assets.

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣៖ និយ័តករបរធនបាលកិច្ចបានធ្វើការប្រកាសការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុន អ៊ិនឌីភេនដិនថ៍ ប្រផឺធី សឺវីស (Independent Property Services – IPS) ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់តាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

តើនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចជាអ្វី?

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ជាអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយនៅកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ជជាតិតាមរយៈការបង្កើនការវិនិយោគក្នុងស្រុក ជាមួយបេសកកម្មពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើកិច្ជការទូទៅ ការចុះបញ្ចីបរធនបាលកិច្ច ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងវិស័យបរធនបាលកិច្ច។ វិស័យបរធនបាលកិច្ចជាជាវិស័យថ្មីមួយដ៏មានសក្តានុពល និងមានវិសាលភាពលើវិស័យនានាដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។

អានបន្ថែម៖ Property Valuation: What is it?

អត្ថប្រយោជន៍នៃការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

របាយការណ៍វាយតម្លៃមានសារសំខាន់ជាច្រើនសម្រាប់ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក ដោយអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួននៃវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យមានដូចជា ងាយស្រួលដាក់បញ្ចាំ ឬ ស្នើកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ងាយស្រួលកំណត់តម្លៃសម្រាប់លក់/ជួល ងាយស្រួលកំណត់តម្លៃពន្ធ ជួយដល់អ្នកវិនិយោគិនក្នុងការសម្រេចចិត្តវិនិយោគ ដោះស្រាយវិវាទដល់គូភាគីក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ ឬមរតក ការទូទាត់សំណង និងផលប៉ះពាល់ សម្រាប់ដាក់ទៅស្ថានទូត ក្នុងការស្នាក់នៅឬត្រូវទៅរៀនបន្តនៅឯបរទេស ។ល។

អានបន្ថែម៖ Property Valuation in Cambodia – How much is your Property Worth?

ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃនៅកម្ពុជាដែលទទួលស្គាល់ដោយនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច

មកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលស្គាល់ដោយ ន.ប.ធ. គឺមានចំនួន ៧ រួមមាន៖

  • ក្រុមហ៊ុន អ៊ិនឌីភេនដិនថ៍ ប្រផឺធី សឺវីស (Independent Property Services – IPS)
  • ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភីអែល (CPL)
  • ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា អាសិត មេនេចមិន (Mega Asset Management)
  • ក្រុមហ៊ុន ខូហ្ស៊ីហូម (Cozy Home)
  • ក្រុមហ៊ុន ខ្មែររៀល អ៊ីស្ទេត (Khmer Real Estate)
  • ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ហ្វោនដេសិន អឹព្រេហ្សល (Khmer Foundation Appraisal)
  • ក្រុមហ៊ុន អេស អិម គ្លូប៊ល អឹព្រេហ្សល (​SM Global Appraisal)

លោក Cheavly Leang ប្រធាន​ផ្នែក​វាយ​តម្លៃ​របស់​ក្រុមហ៊ុន IPS បានឱ្យដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកថា

“តំណាងឱ្យ IPS ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួនប្រាំពីរនេះ ខ្ញុំពិតជារំភើប និងមានមោទនភាពចំពោះក្រុមការងារផ្នែកវាយតម្លៃរបស់យើងមែនទែន! ការទទួលស្គាល់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យជូនអតិថិជន ជាពិសេសអ្នកវិនិយោគបរទេស ឱ្យទទួលបាននូវតម្លៃដ៏ត្រឹមត្រូវ និងការពារហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងនៅលើទីផ្សារដែលឡើងចុះឥតឈប់ឈរនេះ។”

IPS Cambodia មានក្រុមការងារវាយតម្លៃដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងបទពិសោធន៍ដ៏ទូលំទូលាយ។ សេវាកម្មរបស់យើងមានវិសាលភាពទៅលើគ្រប់ប្រភេទនៃអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជារួមមាន លំនៅឋាន ការិយាល័យ អចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងកសិកម្ម។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាកម្មនេះ លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់ IPS ឬ ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ips-cambodia.com ដើម្បីណាត់ពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងផ្ទាល់!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *