វីឡា 4 បន្ទប់គេង សម្រាប់លក់ - ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប

$ 180,000

Svay Dangkum, Krong Siem Reab, Siem Reap Province
Property Code: 15626
4 5 0

ការពិពណ៌នាអំពីអចលនទ្រព្យ

Now up for sale, this pristine residence features a modern, minimalist façade coupled with a serene stone-paved yard with a private pool. With four (4) bedrooms, it's enough to accommodate a medium-sized to large family, promising a lifestyle of security, relaxation, and reconnection with nature. It would also be wise to acquire as a rental asset, as a villa this beautiful is sure to be an enviable property within the house rental market. 

In total, the land measures 375 sqm., hence the generous and dynamic outdoor space. You'll notice three (3) separate front-facing balconies the moment you step inside the gate, all enviable spots for household members to get in a dose of fresh air, sunlight, and a glimpse of the countryside views in Svay Dangkum. Entering the villa, an L-shaped living hall will greet you with the lounge on the right side and the kitchen straight ahead, right past the common bathroom, staircase, and one of the bedrooms. The interior features wooden pallet flooring and whitewashed walls on the ground floor, and white tiles on the upper levels, providing a charming ambience great for entertaining visitors while also keeping it clear and highly customizable as these would still complement plenty of decoration styles and themes. Each of the bedrooms also contains an en suite bathroom, ensuring the best in comfort and privacy for each household member. Overall, this property promises safe and high-end living. It is even offered semi furnishd, covering most of the bases so you can move in quickly and hassle-free to begin life anew in Siem Reap. 

It is located just five (5) minutes from the ICF Wake Park and the Angkor Golf Resort, 10 minutes from Pub Street and Build Bright University, and 12 minutes from the Royal Angkor International Hospital and Wat Damnak. 

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យមួយនេះ

គ្រឿងបរិក្ខារ
 • ចំណតយានយន្ដ
 • កន្លែងអាំងសាច់ / នៅខាងក្រៅ
 • គ្រឿងសង្ហារិម
 • មានក្រាលការ៉ូ
 • គ្រែ
 • តុធ្វើការ
 • កៅអី
 • ពិដាន
 • អំពូលភ្លើង សម្រាប់បំភ្លឺ
 • ចង្ក្រាន
 • សួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន IPS

   ស្វែងរកអចលនទ្រព្យ

   អចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត ដែលអ្នកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍

   "Robert Hable @ 01/12/2023 08:57"

   So this was my second opportunity to use IPS in Siem Reap, so it only made sense to go to the one, and only Chanthy! My first apartment Chanthy secured for me was site unseen! As I was moving from America and needed to secure an apartment, close to Pub Street, which I wanted for my arrival for a few months! All she did was find perfection! Which only makes sense because that is how she goes about her work. so I asked her if she could do it again, except I will be with her this time! What a total complete waste of my time! Because simply, when you’re working with Chanthy, and she understands what you need, she not only finds it, but goes above, and beyond that! There was no need for me to look at apartments, all I needed to do was pay the landlord For what Chanthy had found! I’m a 63-year-old male, I have rented apartments my entire life, never owned a home, never wanted to! I imagine I have probably lived in close to 30 to 35 apartments in my life, from Los Angeles, to Las Vegas, to San Francisco, to Phoenix! And now Siem Reap! And I am going to be honest, never in my life would I have imagined that the most favorite place I have ever lived would be in Cambodia, but Chanthy did it once again! Exceeded expectations? She exceeded expectations I didn’t even know I had! Beautifully decorated, modern, largest two bedroom apartment I’ve ever lived in in my entire life, with the most incredible patios, not one, two patios! With beautiful views, beautiful furniture, but here’s the best part, the best landlords anyone could ever ask for! And I hesitate using the term landlord, because they’re already family! So, if you’re looking for an apartment, you truly have only one choice if you want the best place you can find, and want to be impressed, as well as overwhelmed by the person who finds it for you, simply talk to Chanthy, tell her your needs, and it really is just that simple, yes you’re going to want to look at the apartment, but believe me, you’ll be wasting your time, just as I did the second time! If you have Chanthy, working for you, you have the best, you don’t need the rest! [Read more]

   Robert Hable
   មករា 12, 2023

   "Ross Wintemute @ 12/20/2022 07:05"

   Dec. 20, 2022 Ross and Michelle – Canada We have found the IPS Siem Reap website to be the most effective way to search for longer-term vacation rentals and properties for sale in Siem Reap. The IPS website is very user friendly and has a wide range of both rentals and properties for sale... [Read more]

   Ross Wintemute
   ធ្នូ 20, 2022

   "David Cox @ 12/17/2022 05:08"

   Extremely well organised and professional company. My agent was Mala Chea , Mala had provided a portfolio of properties for me to view and she guided me around each one. This companies customer support and focus is exceptional... [Read more]

   David Cox
   ធ្នូ 17, 2022

   "Rob Taylor @ 12/08/2022 06:22"

   I was introduced to the perfect property to lease by Nam in Phnom Penh. It took just 3 days from finding the property, signing the lease and moving in. I strongly recommend Nam is a true professional and a super nice guy... [Read more]

   Rob Taylor
   ធ្នូ 12, 2022

   "Nathalie @ 11/23/2022 10:44"

   Syto was extremely helpful in finding the right property for my needs and requests. He is very professional, easy to communicate and a very kind person. I strongly recommend him and the IPS agency... [Read more]

   Nathalie
   ធ្នូ 5, 2022