អគារពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់នៅក្រុងសៀមរាប

$ 22,000,000 (2088.08/sqm)

Siem Reap, Siem Reap Province
លេខកូដអចលនទ្រព្យ 4086

ការពិពណ៌នាអំពីអចលនទ្រព្យ

Royal Shopping Gallery is sitauted along the main road leading to the world-renowned ANGKOR WAT (3km away). It provides over 31,500 sq.m of retail space for Trendy Boutique Shops & Standsk, Food & Beverages, Lifestyle & Entertainment center. Its unrivaled location, will attract largevisiting crowds and transform RSG into a Vibrant Prime Commercial center and Shop & Dine paradise. It is dubbed the next "MUST VISIT HOTSPOT" in Siem Reap.

ការណែនាំអំពីការវិនិយោគ

Highest & Best Use: សណ្ឋាគារ+ផ្សារទំនើប

តម្លៃ​វិនិយោគ៖ $30,800,000

សង្ខេបប្រាក់ចំណេញប្រចាំខែ

បន្ទប់សណ្ឋាគារ៖ $200,799

ហាងទំនិញ, ភោជនីយដ្ឋាន៖ $125,613

អាហារដ្ឋាន៖ $12,800

Function & Event Hall: $37,850

ចំណត៖ $9,220

សរុប៖ $386,282

---------------------------------------

ប្រាក់កក់ដែលទទួលបានពីការជួល៖

ហាងទំនិញ, ភោជនីយដ្ឋាន៖ $731,070

អាហារដ្ឋាន  $23,900

សរុប៖   $754,970

នាំជូនមកនូវការវិនិយោគក្នុងរយៈពេល 6.6 ឆ្នាំ។

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យមួយនេះ

 • ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាម
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម 
 • ផ្ទៃដីសរុប៖ 10,536 ម៉ែត្រការ៉េ 
 • អគារទំហំ៖ 44,696 ម៉ែត្រការ៉េ 
  1. ជាន់ផ្ទាល់ដី៖ 7,690 ម៉ែត្រការ៉េ 
  2. ជាន់ទី1 ៖ 7,893 ម៉ែត្រការ៉េ 
 • ជាន់ទី2 ៖ 7,893 ម៉ែត្រការ៉េ 
 • ជាន់ទី3 ៖ 7,893 ម៉ែត្រការ៉េ 
 • ជាន់ទី4 ៖ 7,893 ម៉ែត្រការ៉េ 
 • ជាន់ទី5 ៖ 5,434 ម៉ែត្រការ៉េ 
 • ប្លង់អចលនទ្រព្យ៖ ប្លង់រឹង

សួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន IPS

  ស្វែងរកអចលនទ្រព្យ

  អចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត ដែលអ្នកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍

  "Joe Halsall @ 12/07/2023 08:16"

  Thank you Sopha for your hard work finding us this beautiful appartment I will definitely be passing IPS to all my friends in Australia [Read more]

  Joe Halsall
  ធ្នូ 7, 2023

  "Daniel Teixeira @ 11/03/2023 10:39"

  I am extremely happy with the services from IPS. Thech from Siem Reap location made the process fast and easy. He went above and beyond to find me the perfect residency that would fit what i was looking for... [Read more]

  Daniel Teixeira
  វិច្ឆិកា 3, 2023

  "kace jonez @ 09/10/2023 08:17"

  i went to phnom penh after watching many youtube videos re how to find a good condo. i decided to find the condo building that i want and go there on my own. avoid fees and get cheaper rent was the idea... [Read more]

  kace jonez
  កញ្ញា 11, 2023

  "Ian @ 09/06/2023 10:11"

  Just like to commend IPS on there service to me in finding an apartment for me in Siem Reap. I was assigned Ju as my agent and Ju was fantastic and very professional in all manners of her work, and all the other staff that I came in contact with as well. So if you require to find any sort of accommodation in Siem Reap you will be in good hands with IPS [Read more]

  Ian
  កញ្ញា 6, 2023

  "Su Htet @ 07/16/2023 03:50"

  Firstly, I think IPS did a great job in working on its visibility because as a person who had no idea of what the apartment hung looks like in Cambodia, it made me want to contact them after reading this testimonial section. But, of course, I was skeptical about it. However, after getting into Thec from IPS, I knew I made the right choice... [Read more]

  Su Htet
  កញ្ញា 6, 2023