ព័ត៌មានថ្មីៗ ការបំផុសគំនិត និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនានា

យើងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំប៉ុស្តិ៍ទស្សនាថ្មីមួយដែលនឹងនាំមកនូវទស្សនីយភាពប្លែកភ្នែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលនឹងបង្ហាញជូនដូចជា កន្លែងរស់នៅដ៏ប្រណីត រឿងរ៉ាវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នានា និន្នការអចលនទ្រព្យ គោលដៅទស្សនា និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មិនថាកន្លែងដែលមានអាហារឆ្ងាញ់ៗ ឬកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ការជួបជុំនោះទេ គឺមានទាំងអស់នៅ IPS TV! យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្វីដែលអស្ចារ្យជាច្រើន មិនមែនត្រឹមតែប្រាសាទនោះទេ។ គេហៅប្រទេសនេះថា “ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ” ហើយកម្ពុជាមានកន្លែងជាច្រើន មានវប្បធម៌ និងប្រជាជនដ៏រួសរាយរាក់ទាក់ ព្រមទាំងភាពអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតដែលយើងគួរតែស្វែងយល់បន្ថែមពីលើអ្វីដែលយើងបានដឹងពីមុន។

IPS TV

IPS Podcast

ដូច្នេះ នេះគឺបេសកកម្មរបស់យើង តាមរយៈ IPS TV ធ្វើការបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូចជា រឿងរ៉ាវដែលជំរុញឲ្យយុវជនមានការរីកចម្រើន និងហ៊ានវិនិយោគ លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទេសចរក្នុងការស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីៗដែលពួកគេមិនធ្លាប់បានសាកល្បងពីមុនមក ផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារក្នុងស្រុកដែលល្បីល្បាញ ព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានមោទនភាពចំពោះជាតិ និងវប្បធម៌របស់ខ្លួន។

 តើយើងនឹងទទួលបានអ្វីខ្លះ?

លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវមាតិកាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជារៀងរាលសប្ដាហ៍! ការណែនាំអំពីអចលនទ្រព្យតាមរយៈភ្នាក់ងារលក់ដ៏ជំនាញរបស់យើងគឺ សុផា និង កញ្ញា កម្មវិធីផ្សាយសំឡេង IPS Firstpective Podcast ដែលយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញស៊ីជម្រៅពីវិស័យអចលនទ្រព្យ ទស្សនកិច្ចអចលទ្រព្យដែលការបង្ហាញពីរចនា និងលក្ខណៈពិសេសនៃអចលនទ្រព្យ ព្រមទាំងនាំមកជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីស្ថានភាព និងការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 

SUBSRIBE TO US